1
00:00:06,150 --> 00:00:07,830
HBO uvádí

2
00:00:08,270 --> 00:00:13,150
LARRY, KROŤ SE IV.
10. díl

3
00:00:13,950 --> 00:00:18,190
-Kdo jste?
-Jsem Leopold Bloom. Jsem účetní.

4
00:00:18,670 --> 00:00:22,750
Z firmy Whitehall & Marks.
Přišel jsem vám udělat účetnictví.

5
00:00:25,150 --> 00:00:30,910
-Přišel jsem vám udělat účetnictví.
-Pan Bloom. Už na vás čekám.

6
00:00:30,990 --> 00:00:33,630
Ne. Přišel jsem vám
udělat účetnictví.

7
00:00:37,150 --> 00:00:41,350
-Neříkejte...
-Neříkejte. Neříkejte.

8
00:00:41,510 --> 00:00:44,270
-Ano?
-Neříkejte, ano? Jasně.

9
00:00:44,750 --> 00:00:47,950
Včera mi to šlo. Všechno jsem uměl.
Prošli jsme si celou hru.

10
00:00:48,030 --> 00:00:50,670
Uměl jsem ji i pozpátku.
Proč jsem ji zapomněl?

11
00:00:50,830 --> 00:00:53,870
Možná bych měla letět s tebou,
prošli bychom si to ještě v letadle.

12
00:00:53,950 --> 00:00:56,590
-Ne, to nemůžeš.
-Stejně za dva dny přiletím.

13
00:00:56,670 --> 00:00:59,110
-To je blbost.
-Projdeš si ten text?

14
00:00:59,190 --> 00:01:02,830
Drž se radši plánu. Máš schůzi
Výboru na ochranu přírody.

15
00:01:02,910 --> 00:01:04,950
Ekologie je důležitější
než to představení.

16
00:01:05,030 --> 00:01:06,870
Chci, abys tam byla. Ale děkuju.

17
00:01:06,950 --> 00:01:09,470
Co si myslíš
o mém oblečení do letadla?

18
00:01:09,550 --> 00:01:11,070
Vypadá velmi pohodlně.

19
00:01:11,150 --> 00:01:13,830
-Je pohodlné, ano?
-Kdo s tebou vlastně má letět?

20
00:01:14,150 --> 00:01:19,790
Jeff, David Schwimmer,
Cady Huffmanová.

21
00:01:23,310 --> 00:01:26,150
-Cady Huffmanová?
........