1
00:00:00,000 --> 00:00:03,000
<i> Tucet sociológov tvrdí,
že táto rastlina ... </i>

2
00:00:03,170 --> 00:00:04,380
Julie?

3
00:00:06,298 --> 00:00:09,176
Julie, dnes máme návštevu u lekára.

4
00:00:09,260 --> 00:00:11,846
No tak, Julie, ďalšiu nemôžeme vynechať.

5
00:00:11,929 --> 00:00:13,389
Julie, tu je Beth. Pusti ma dnu.

6
00:00:16,100 --> 00:00:17,101
Julie, pusti ma dnu.

7
00:00:17,184 --> 00:00:19,812
<i>Vďaka dominancii patriarchálnej
západnej lekárskej tradície.</i>

8
00:00:19,895 --> 00:00:23,190
<i>Táto tradícia sa zameriava na
racionalitu a experimentovanie</i>

9
00:00:23,274 --> 00:00:26,485
<i>- vylúčila rozhodujúce ... </i>
- Julie!

10
00:00:26,569 --> 00:00:31,031
Julie! Julie! Julie!

11
00:00:31,115 --> 00:00:31,949
Julie.

12
00:00:33,367 --> 00:00:34,577
Julie, no tak.

13
00:00:34,660 --> 00:00:35,661
<i>Núdzové číslo 911.</i>

14
00:00:35,745 --> 00:00:39,290
Áno, tu je doktorka Beth Duqueová.
Potrebujem sanitku na 236 Sycamore.

15
00:00:39,373 --> 00:00:42,793
Mám tu ženu, 32 rokov, nereaguje.

16
00:00:42,877 --> 00:00:43,878
<i>Už posielam sanitku.</i>
- Julie.

17
00:00:43,961 --> 00:00:45,379
<i>Je dôležité dôverovať tejto starodávnej múdrosti.</i>

18
00:00:45,463 --> 00:00:47,173
Pulz je rýchly a slabý.

19
00:00:47,256 --> 00:00:50,176
<i>- Dôverovať sebe a mne.</i>
- Zlatko, zostaň so mnou, dobre?

20
00:00:50,259 --> 00:00:53,471
<i>- Pamätajte, že sme v tom spolu.</i>
- Už sú na ceste.

21
00:01:08,507 --> 00:01:12,407
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

22
00:01:17,745 --> 00:01:19,830
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.

23
00:01:19,914 --> 00:01:23,417
Chcela som, aby ste videli všetky výživové doplnky
a iné produkty, ktoré si moja sestra kúpila.
........