1
00:00:20,375 --> 00:00:23,458
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:38,792 --> 00:00:41,917
<i>Jane, běž na obhlídku</i>
<i>Ja tě zaskočím na recepci.</i>

3
00:00:43,917 --> 00:00:45,042
Už jdu.

4
00:00:58,667 --> 00:01:01,292
<i>Detektiv Wade Rollins</i>
<i>z portlandské policie.</i>

5
00:01:02,000 --> 00:01:04,375
<i>Zanechte jméno a číslo a já vám zavolám.</i>

6
00:01:07,000 --> 00:01:10,958
Detektive, tady zase Andrea Bowenová.

7
00:01:11,042 --> 00:01:11,958
Omlouvám se.

8
00:01:13,042 --> 00:01:15,958
Vím, že je pozdě,
ale můžete mi zavolat zpátky?

9
00:01:16,042 --> 00:01:18,042
Moc bych si toho vážila.

10
00:01:18,875 --> 00:01:21,000
<i>Jen se strašně bojím a…</i>

11
00:01:21,958 --> 00:01:24,083
<i>Mám pocit, že mě pořád sleduje.</i>

12
00:02:14,917 --> 00:02:16,208
NEZNÁMÝ VOLAJÍCÍ

13
00:02:17,208 --> 00:02:18,208
Detektive?

14
00:02:18,292 --> 00:02:20,375
<i>Andreo, takhle končí svět.</i>

15
00:02:27,000 --> 00:02:27,833
Ne.

16
00:02:29,750 --> 00:02:30,875
Ne!

17
00:02:31,958 --> 00:02:37,167
Ne!

18
00:02:37,875 --> 00:02:39,042
Pomoc!

19
00:02:50,792 --> 00:02:52,583
Ne!

20
00:02:57,125 --> 00:03:01,708
Pomoc!

21
00:03:01,792 --> 00:03:05,125
Pomozte mi někdo! Ne!

22
00:03:48,208 --> 00:03:51,500
Ahoj, promiň. Koupila jsem víno,
ale pak jsem ho vypila,

23
00:03:51,583 --> 00:03:54,167
tak jsem ti přinesla kytku,
ale už je mrtvá.

24
00:03:54,250 --> 00:03:56,333
- Pětkrát jsem ti volala.
........