1
00:00:29,230 --> 00:00:30,064
Nevím.

2
00:00:31,174 --> 00:00:33,651
Tohle bude náš hrob.

3
00:00:35,737 --> 00:00:37,197
Mají tu královnu.

4
00:00:39,240 --> 00:00:40,825
A my máme své rozkazy.

5
00:01:05,600 --> 00:01:06,434
Je to past.

6
00:01:22,283 --> 00:01:23,284
Drž se!

7
00:01:28,289 --> 00:01:29,165
Ne!

8
00:01:43,288 --> 00:01:45,415
<i>Známo je toto.</i>

9
00:01:48,168 --> 00:01:50,295
<i>Lidé tu byli odjakživa</i>

10
00:01:54,215 --> 00:01:56,968
<i>a s nimi také upíři.</i>

11
00:02:07,771 --> 00:02:11,316
<i>Válčili spolu od samého počátku.</i>

12
00:02:12,400 --> 00:02:16,112
<i>Upíři byli rychlejší a silnější,</i>

13
00:02:17,822 --> 00:02:19,866
<i>ale lidé měli slunce.</i>

14
00:02:31,127 --> 00:02:32,420
<i>Ani to však nestačilo.</i>

15
00:02:47,185 --> 00:02:50,897
<i>A tak to šlo po mnoho let.</i>

16
00:02:51,189 --> 00:02:54,734
<i>Tyto dvě rasy neničily jen sebe navzájem,</i>

17
00:02:55,568 --> 00:02:57,612
<i>ale i svět jako takový.</i>

18
00:03:00,073 --> 00:03:01,824
<i>Lidem hrozilo vyhynutí,</i>

19
00:03:02,033 --> 00:03:06,955
<i>a proto se stáhli do opevněných měst,</i>
<i>pod ochranu církve.</i>

20
00:03:09,207 --> 00:03:12,126
<i>Pak byla objevena nepřemožitelná zbraň,</i>

21
00:03:12,460 --> 00:03:13,753
<i>kněží.</i>

22
00:03:21,135 --> 00:03:24,055
<i>Bojovníci s mimořádnými schopnostmi,</i>

23
00:03:24,180 --> 00:03:27,559
<i>vycvičení církví v umění boje s upíry.</i>

24
00:03:28,142 --> 00:03:31,938
<i>Zvrátili výsledek ve prospěch lidí.</i>

25
00:03:33,856 --> 00:03:37,318
<i>Zbylí upíři byli umístěni do rezervací.</i>
........