1
00:00:06,893 --> 00:00:08,934
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:09,819 --> 00:00:11,126
Někdo tam musí slézt.

3
00:00:11,210 --> 00:00:12,210
Blackwoodová!

4
00:00:16,073 --> 00:00:18,701
- McDermott.
- Volali z vrtu Cleargenix.

5
00:00:18,785 --> 00:00:20,006
Zajeďte tam.

6
00:00:20,090 --> 00:00:21,520
Volali nám kvůli mrtvole.

7
00:00:21,605 --> 00:00:23,915
Můžete mě spustit dolů
do té díry?

8
00:00:27,006 --> 00:00:28,766
Vás jsem poslal domů.

9
00:00:30,039 --> 00:00:31,448
Ještě jsem tady!

10
00:00:34,110 --> 00:00:35,298
Zlato?

11
00:00:35,383 --> 00:00:39,293
Bylo by nemilé, kdyby
nezletilého syna starostky přistihli,

12
00:00:39,378 --> 00:00:41,798
jak chlastá
se svýma tupýma kámošema.

13
00:00:42,668 --> 00:00:44,098
Ty volby budou těsné.

14
00:00:44,192 --> 00:00:47,106
Nošení zbraně na veřejnosti
je pilířem kampaně.

15
00:00:47,373 --> 00:00:48,883
Jdeme na to.

16
00:00:49,071 --> 00:00:50,141
Nicole.

17
00:00:50,234 --> 00:00:52,872
Tvoje žena
je hned vedle za plentou.

18
00:00:54,012 --> 00:00:55,772
Dneska se žením

19
00:00:55,857 --> 00:00:58,666
a bylo by skvělý
kdybyste tam s tátou byli.

20
00:00:58,806 --> 00:01:00,872
Jak můžeš pracovat s mrtvolama?

21
00:01:01,019 --> 00:01:03,869
Mám na starost
obřad vašeho dědečka.

22
00:01:23,625 --> 00:01:26,336
- Lauren, mrtví...
- Obživli?

23
00:01:26,420 --> 00:01:28,067
Všichni do sklepa!
........