1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,012 --> 00:00:13,388
<i>Viděli jste:</i>

3
00:00:13,472 --> 00:00:14,848
Cristal!

4
00:00:16,183 --> 00:00:17,017
Pomoc!

5
00:00:17,726 --> 00:00:21,355
Vy možná vlastníte tenhle klub,

6
00:00:21,438 --> 00:00:25,692
ale řídím to tady já.
To znamená, že najmete moje lidi.

7
00:00:25,776 --> 00:00:29,821
Jiný můj informátor
má Northův starý Blackberry.

8
00:00:29,905 --> 00:00:31,615
Tvůj otec nebyl zavražděn.

9
00:00:31,698 --> 00:00:34,493
Hledáš odpověď, která neexistuje!

10
00:00:34,576 --> 00:00:36,662
- Vyšetřování neskončilo.
- Ale ano.

11
00:00:36,745 --> 00:00:38,539
- Musím jít.
- Liame…

12
00:00:38,622 --> 00:00:40,499
Hej, vy jste…?

13
00:00:42,751 --> 00:00:44,127
Nechte mě!

14
00:01:02,396 --> 00:01:04,856
O TŘI DNY DŘÍV

15
00:01:33,552 --> 00:01:34,386
Kde jsi?

16
00:01:43,020 --> 00:01:45,939
Pořád se ptám, co chceš,
a ty mě ignoruješ.

17
00:01:46,023 --> 00:01:49,234
Upřímně, nejsi zrovna
nejpohostinnější únosce.

18
00:01:49,318 --> 00:01:53,155
A ty moc mluvíš.
Zavři zobák a počkej na šéfa.

19
00:01:53,238 --> 00:01:56,283
Je tu šéf, výborně.
Vidíš, bylo to tak těžké?

20
00:01:57,701 --> 00:01:58,660
Jak se jmenuje?

21
00:01:58,744 --> 00:01:59,786
Jmenuje…

22
00:02:00,787 --> 00:02:01,663
se Katy.

23
00:02:02,289 --> 00:02:06,668
A vy jste měl nechat
té křížové výpravy, dokud to šlo.
........