1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,012 --> 00:00:13,263
<i>Viděli jste:</i>

3
00:00:13,347 --> 00:00:16,350
Ta moldavská ropa byla špinavá
a zavinila výbuch.

4
00:00:16,433 --> 00:00:17,392
POŽÁR V RAFINERII

5
00:00:17,476 --> 00:00:19,811
Blake přišel o půl miliardy dolarů.
Pro začátek.

6
00:00:19,895 --> 00:00:20,896
Co teď uděláme?

7
00:00:21,980 --> 00:00:25,317
Už tak dál nemohu. Nejsme šťastní.
Jeden druhého už skoro neznáme.

8
00:00:25,400 --> 00:00:28,737
- Ten pořad zrušili.
- Teď uděláme něco většího.

9
00:00:28,820 --> 00:00:30,030
Budu se vdávat.

10
00:00:30,113 --> 00:00:32,783
Bude nejlepší se spolu nestýkat.

11
00:00:32,866 --> 00:00:36,286
Adam je nebezpečný.
V minulosti ublížil lidem.

12
00:00:36,370 --> 00:00:38,789
Nemáš ho rád. Říkáš lži,
abych s ním přestala chodit.

13
00:00:38,872 --> 00:00:41,917
Co budete dělat na severu? Muškařit?

14
00:00:42,000 --> 00:00:43,377
Spíš lovit.

15
00:00:43,460 --> 00:00:45,420
Na svatbu se neobtěžuj, Lauro.

16
00:00:45,504 --> 00:00:49,466
Liam si někoho tak chladného
a bezcitného jako doprovod k oltáři najde.

17
00:01:10,237 --> 00:01:13,115
O ŠEST MĚSÍCŮ DŘÍV

18
00:01:23,458 --> 00:01:24,376
Měděná brána.

19
00:01:25,752 --> 00:01:27,170
Dřevěná kniha hostů.

20
00:01:28,505 --> 00:01:29,423
Bílé růže.

21
00:01:30,716 --> 00:01:34,344
„Smějeme se“,
ale „držíme se za ruce“ mějte po ruce.

22
00:01:39,099 --> 00:01:40,017
Křišťál?

23
00:01:43,812 --> 00:01:47,691
- Co je to?
- Ozdoba na dort. Je nějaký problém?
........