1
00:00:01,012 --> 00:00:02,263
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,347 --> 00:00:05,350
Ta moldavská ropa byla špinavá
a zavinila výbuch.

3
00:00:05,433 --> 00:00:06,392
POŽÁR V RAFINERII

4
00:00:06,476 --> 00:00:08,811
Blake přišel o půl miliardy dolarů.
Pro začátek.

5
00:00:08,895 --> 00:00:09,896
Co teď uděláme?

6
00:00:10,980 --> 00:00:14,317
Už tak dál nemohu. Nejsme šťastní.
Jeden druhého už skoro neznáme.

7
00:00:14,400 --> 00:00:17,737
- Ten pořad zrušili.
- Teď uděláme něco většího.

8
00:00:17,820 --> 00:00:19,030
Budu se vdávat.

9
00:00:19,113 --> 00:00:21,783
Bude nejlepší se spolu nestýkat.

10
00:00:21,866 --> 00:00:25,286
Adam je nebezpečný.
V minulosti ublížil lidem.

11
00:00:25,370 --> 00:00:27,789
Nemáš ho rád. Říkáš lži,
abych s ním přestala chodit.

12
00:00:27,872 --> 00:00:30,917
Co budete dělat na severu? Muškařit?

13
00:00:31,000 --> 00:00:32,377
Spíš lovit.

14
00:00:32,460 --> 00:00:34,420
Na svatbu se neobtěžuj, Lauro.

15
00:00:34,504 --> 00:00:38,466
Liam si někoho tak chladného
a bezcitného jako doprovod k oltáři najde.

16
00:00:59,237 --> 00:01:02,115
O ŠEST MĚSÍCŮ DŘÍV

17
00:01:12,458 --> 00:01:13,376
Měděná brána.

18
00:01:14,752 --> 00:01:16,170
Dřevěná kniha hostů.

19
00:01:17,505 --> 00:01:18,423
Bílé růže.

20
00:01:19,716 --> 00:01:23,344
„Smějeme se“,
ale „držíme se za ruce“ mějte po ruce.

21
00:01:28,099 --> 00:01:29,017
Křišťál?

22
00:01:32,812 --> 00:01:36,691
- Co je to?
- Ozdoba na dort. Je nějaký problém?

23
00:01:36,774 --> 00:01:39,402
Ano, Melindo, je tu problém.
........