1
00:01:00,958 --> 00:01:05,166
ZASEDÁNÍ ROZVODOVÉHO SOUDU

2
00:01:18,708 --> 00:01:20,958
- Zatracení cizáci!
- Přesně tak.

3
00:01:21,041 --> 00:01:22,083
Ti Číňani.

4
00:01:22,166 --> 00:01:25,416
- Převzali moc nad celým světem.
- To byli Japonci, otče.

5
00:01:25,500 --> 00:01:28,541
To je to samé, šikmé oči mají všichni.

6
00:01:28,625 --> 00:01:31,541
Jsou to turisté, přivážejí do země peníze.

7
00:01:31,625 --> 00:01:33,791
Neměli by si tu fotit.

8
00:01:33,875 --> 00:01:36,500
Chodí kolem,
cvakají foťáky a zpátky do Tokia.

9
00:01:36,583 --> 00:01:38,958
- Bože!
- Viděl jsem to, synku.

10
00:01:42,458 --> 00:01:44,875
To manželství moc dlouho nevydrželo, co?

11
00:01:44,958 --> 00:01:48,000
Nemůžeš ten svůj uštěpačný zobák
na pět minut zavřít?

12
00:01:58,125 --> 00:02:00,958
Hned od začátku jsem věděl,
že je to chyba.

13
00:02:01,041 --> 00:02:04,625
Nechápu, proč jsi chtěl žít
s takovou nevyzpytatelnou ženskou.

14
00:02:05,291 --> 00:02:08,875
Až přijdeme domů,
sešiju ti tu pusu na stroji.

15
00:02:08,958 --> 00:02:10,291
Smyčkovým stehem!

16
00:02:36,125 --> 00:02:39,333
Ach jo, další dvě libry. Založ to!

17
00:02:44,916 --> 00:02:49,250
{\an8}ODPADKY

18
00:02:53,750 --> 00:02:54,958
Popojeď trochu.

19
00:03:28,166 --> 00:03:29,500
Tak jedeme.

20
00:03:32,958 --> 00:03:34,375
Jedeme.

21
00:03:38,916 --> 00:03:40,250
Dáš si?

22
00:03:40,333 --> 00:03:43,375
Nedám, pěkně děkuju. Fuj!

23
00:03:46,000 --> 00:03:49,333
Ty máš ale odporné návyky,
to snad není možné.
........