1
00:00:23,791 --> 00:00:25,250
- Přípraven?
- Připraven!

2
00:00:25,333 --> 00:00:26,666
Teď!

3
00:00:30,416 --> 00:00:31,416
Připravena?

4
00:00:32,166 --> 00:00:33,125
Teď!

5
00:00:37,375 --> 00:00:38,916
Připravena? Teď!

6
00:00:41,916 --> 00:00:44,166
Připravena? Teď!

7
00:00:55,333 --> 00:00:57,541
Připravena? Teď!

8
00:01:08,708 --> 00:01:09,833
Vraťte to.

9
00:01:15,291 --> 00:01:16,250
Teď!

10
00:01:35,208 --> 00:01:36,500
Vraťte to.

11
00:01:50,208 --> 00:01:51,875
Tak to by stačilo!

12
00:02:14,333 --> 00:02:15,375
Vraťte to.

13
00:02:43,333 --> 00:02:45,000
- Slečna Monestierová?
- Ano.

14
00:02:45,083 --> 00:02:47,833
To je pro vás. A mám vám předat tohle.

15
00:02:50,833 --> 00:02:52,833
VEZMEŠ SI MĚ, DRAHÁ PAT?

16
00:02:53,375 --> 00:02:56,125
Ne! Toho tupce si nikdy nevezmu.

17
00:02:56,208 --> 00:02:59,250
- Co mám udělat, aby to pochopil?
- Vzít si jiného.

18
00:03:02,333 --> 00:03:03,875
Mám něco s obličejem?

19
00:03:03,958 --> 00:03:06,833
- Věnujete mi chvilku?
- Proto jsem tu.

20
00:03:06,916 --> 00:03:07,958
Pojďte.

21
00:03:09,333 --> 00:03:10,750
Co máte za práci?

22
00:03:10,833 --> 00:03:12,958
Jsem kontrolor z garáží Vandale.

23
00:03:13,041 --> 00:03:15,541
Než vás vypustím s vozem na silnici,

24
00:03:15,625 --> 00:03:17,583
musím vám poskytnout nezbytné rady.

........