1
00:01:31,208 --> 00:01:32,666
Máš další punčochy?

2
00:01:33,291 --> 00:01:34,291
Ne, asi ne.

3
00:01:35,041 --> 00:01:36,000
A sakra.

4
00:01:52,458 --> 00:01:55,583
PODLE ROMÁNU
V PŘÍPADĚ NEŠTĚSTÍ OD GEORGESE SIMEONA

5
00:01:59,375 --> 00:02:00,500
Je venku zima?

6
00:02:01,041 --> 00:02:02,041
Nevím.

7
00:02:13,166 --> 00:02:14,166
Dáš si šluka?

8
00:02:14,250 --> 00:02:16,375
Ne, to je dobrý. Možná později.

9
00:02:25,000 --> 00:02:27,041
- Kdes to štípla?
- Ze supermarketu.

10
00:02:27,125 --> 00:02:28,250
Smrdí to!

11
00:03:09,708 --> 00:03:10,958
Vedou si dobře.

12
00:03:12,166 --> 00:03:13,833
- Je tam spousta peněz.
- Jo.

13
00:03:21,416 --> 00:03:23,250
Dámy, vaše lístky.

14
00:03:23,333 --> 00:03:24,583
Má je Samira.

15
00:03:25,958 --> 00:03:27,166
Najdu je.

16
00:03:27,750 --> 00:03:28,916
Ahoj! Jak se máš?

17
00:03:30,166 --> 00:03:32,250
Jen pozdravím kamaráda.

18
00:03:33,208 --> 00:03:34,750
- Dobrý večer.
- Já vás znám?

19
00:03:34,833 --> 00:03:35,791
Ne, ale měl byste.

20
00:03:35,875 --> 00:03:36,916
Najdu je.

21
00:03:37,000 --> 00:03:38,208
Dobrý večer. Díky.

22
00:03:39,000 --> 00:03:40,291
Vše vyřešeno.

23
00:03:41,500 --> 00:03:42,625
- Pardon.
- Pardon!

24
00:03:47,625 --> 00:03:50,208
- Dobré, že?
........