1
00:00:45,838 --> 00:00:47,214
Čo chceš, Micah?

2
00:00:49,383 --> 00:00:50,843
Chcem to ukončiť.

3
00:00:50,926 --> 00:00:52,553
Tak povedz pravdu.

4
00:00:53,971 --> 00:00:55,764
Nemusíme spolu bojovať.

5
00:00:56,723 --> 00:00:58,433
Kedysi sme sa ľúbili.

6
00:00:59,810 --> 00:01:01,353
A inšpirovala si ma.

7
00:01:02,563 --> 00:01:04,397
Som ochotná povedať to.

8
00:01:04,480 --> 00:01:07,234
Že si bola inšpiráciou knihy Odvrhnutá.

9
00:01:08,402 --> 00:01:13,115
Rose, povedz Poppy, že si sa mýlila.

10
00:01:13,198 --> 00:01:14,199
Mám klamať.

11
00:01:15,325 --> 00:01:17,119
To myslíš, nie? Klamstvo.

12
00:01:17,786 --> 00:01:19,580
- Je to klamstvo?
- Áno.

13
00:01:19,663 --> 00:01:23,292
Ten príbeh si povedala toľkokrát,
že sa ti zdá ako vlastný,

14
00:01:23,375 --> 00:01:25,252
ale je to môj život.

15
00:01:25,335 --> 00:01:26,336
To všetko.

16
00:01:27,004 --> 00:01:30,424
To napadnutie v klube sa nestalo tebe.

17
00:01:30,507 --> 00:01:31,800
Stalo sa to mne.

18
00:01:32,551 --> 00:01:34,970
Povedala si, že ťa napadol,
lebo si bola nula.

19
00:01:35,053 --> 00:01:37,264
Napadol ma, lebo som černoška.

20
00:01:38,015 --> 00:01:42,227
- To nemôžeš vynechať.
- Ten príbeh bol o zraniteľnosti.

21
00:01:42,311 --> 00:01:44,521
Prísť domov zo školy a zistiť,

22
00:01:44,605 --> 00:01:48,775
že tvoji pestúni sa odsťahovali
a nechali ťa tam.

23
00:01:48,859 --> 00:01:49,860
Bez slova.

24
00:01:50,444 --> 00:01:51,820
Čí príbeh to bol?
........