1
00:00:33,833 --> 00:00:36,291
<i>Půl osmé, pondělní ráno,</i>

2
00:00:36,375 --> 00:00:38,916
<i>možná úterní, to je fuk.</i>

3
00:00:39,000 --> 00:00:42,208
<i>Začíná den, tvrdý, sklíčený, bezohledný,</i>

4
00:00:42,291 --> 00:00:46,083
<i>a tento stroj, toto město,</i>
<i>se dává do pohybu.</i>

5
00:00:50,708 --> 00:00:55,000
<i>V této symfonii hluku</i>
<i>se některým daří odizolovat se</i>

6
00:00:55,083 --> 00:00:57,041
<i>v malém útočišti.</i>

7
00:00:58,333 --> 00:01:01,166
<i>Zde, na příklad. Víte, kde je?</i>

8
00:01:01,250 --> 00:01:02,291
<i>V Texasu.</i>

9
00:01:03,583 --> 00:01:06,125
<i>„Barbara otevřela dveře výčepu,</i>

10
00:01:06,208 --> 00:01:09,791
<i>byla dívkou, co vám zakroutila krkem,</i>
<i>když jste se za ní otočili.“</i>

11
00:01:09,875 --> 00:01:11,625
Do Sevres-Babylone.

12
00:01:12,625 --> 00:01:14,500
Étoile, na Concorde přestup.

13
00:01:20,583 --> 00:01:23,583
<i>„Místo bylo v této mlžné noci prázdné</i>

14
00:01:23,666 --> 00:01:27,000
<i>až na červená světla auta</i>
<i>mizejícího v dálce.</i>

15
00:01:27,083 --> 00:01:30,666
<i>Spěchal, ale bylo pozdě,</i>
<i>minul se s ním.“</i>

16
00:01:31,500 --> 00:01:33,791
<i>Pane, váš autobus.</i>

17
00:01:38,625 --> 00:01:40,958
<i>Trochu víc doleva, slečno.</i>

18
00:01:41,041 --> 00:01:42,166
<i>To je ono.</i>

19
00:01:52,041 --> 00:01:54,125
<i>Zde jsou velcí mistři úniku.</i>

20
00:01:54,208 --> 00:01:59,250
<i>Nick Carter, Arsene Lupin,</i>
<i>Agatha Christie, Simenon, Steeman.</i>

21
00:02:03,083 --> 00:02:04,208
Ahoj, krásko.

22
00:02:09,500 --> 00:02:12,041
<i>Vy, pane? Nositel Řádu čestné legie,</i>

23
00:02:12,125 --> 00:02:14,875
<i>předplatitel vládních novin,</i>
<i>a vy taky, madam?</i>

24
........