1
00:00:03,421 --> 00:00:05,340
Rezidence upírů

2
00:00:05,799 --> 00:00:07,509
Dnes je vzácný den.

3
00:00:07,592 --> 00:00:09,594
Je to den nástupu mého pána na trůn.

4
00:00:11,596 --> 00:00:13,431
<i>Je to výročí jeho korunovace.</i>

5
00:00:13,473 --> 00:00:15,725
Nejvyšší místokrál Al Quolanudaru.

6
00:00:16,434 --> 00:00:17,769
Takže je to událost.

7
00:00:18,103 --> 00:00:20,146
Jeho oblíbený "strašidelný papír".

8
00:00:20,605 --> 00:00:23,274
<i>Každý rok se snažím</i>
<i>něco pro tuto příležitost vymyslet.</i>

9
00:00:23,817 --> 00:00:24,859
<i>Zapojí se celý dům.</i>

10
00:00:25,318 --> 00:00:26,820
Jako vážně.

11
00:00:27,320 --> 00:00:29,823
Loňská oslava

12
00:00:30,490 --> 00:00:32,867
Jo, jo!

13
00:00:32,992 --> 00:00:36,996
Colin Robinson to prožívá až moc.

14
00:01:16,286 --> 00:01:17,328
Ale ne.

15
00:01:17,912 --> 00:01:19,831
Ten turban by sis už neměl brát.

16
00:01:19,914 --> 00:01:21,791
Měl by ses trochu vzdělat.

17
00:01:21,875 --> 00:01:25,795
Tento turban nejenže přesně odpovídá
starověkým perským civilizacím,

18
00:01:25,879 --> 00:01:28,048
je to také dar od mého dobrého přítele,

19
00:01:28,131 --> 00:01:30,008
mahárádži Dhulipa Singha.

20
00:01:30,091 --> 00:01:33,136
Takže chceš-li
něco říct mně nebo maharádžovi...

21
00:01:33,219 --> 00:01:35,513
O to nejde.
Byl uložen v suterénním skladu

22
00:01:35,555 --> 00:01:37,640
a měly v něm hnízdo krysy.

23
00:01:37,724 --> 00:01:38,725
Aha.

24
00:01:39,517 --> 00:01:41,394
Tady to je. Jdeme.

........