1
00:00:00,055 --> 00:00:01,473
Rezidence upírů

2
00:00:01,557 --> 00:00:03,642
Zkusíme tohle. Jak to vypadá?

3
00:00:04,810 --> 00:00:07,646
<i>Odprogramování Nandora trvá déle,
než jsme čekali.</i>

4
00:00:07,730 --> 00:00:11,191
Netopýr. Fajn.
Zkusíme tohle. Kdo jsem?

5
00:00:11,650 --> 00:00:15,404
To jsem já, Nandor,
nejskvělejší upír světa. Já jsem ty.

6
00:00:17,823 --> 00:00:19,908
Dobře. A co tohle?

7
00:00:20,826 --> 00:00:22,202
Ale, ale, ale.

8
00:00:22,411 --> 00:00:26,498
Zdá se, že zde vládne
neschopnost komunikovat.

9
00:00:27,416 --> 00:00:31,295
Vězni bude připomenuto,
aby neohýbal mříže,

10
00:00:31,503 --> 00:00:34,173
jinak si vyslouží šťouchanec.

11
00:00:37,426 --> 00:00:42,598
Zahřívá se to. Dáte mi ten...
Díky, Nandore.

12
00:00:42,723 --> 00:00:46,602
Takže jsme se dostali až sem?
Vězněn vlastními přáteli

13
00:00:46,852 --> 00:00:49,063
na přímluvu
mého vlastního pomocníka?

14
00:00:49,229 --> 00:00:50,272
-Bodyguarda.
-Pomocníka.

15
00:00:50,356 --> 00:00:53,275
Nandore, snažíme se ti pomoct.
Podívej se na sebe.

16
00:00:53,359 --> 00:00:57,196
-Očividně máš vymytý mozek.
-Nemám vymytý mozek.

17
00:00:57,321 --> 00:01:00,199
Celá léta držím tento dům pohromadě.

18
00:01:00,616 --> 00:01:03,577
Vysmíváte se mi.
Nerespektujete mě. Odmlouváte mi.

19
00:01:03,869 --> 00:01:05,287
Tak to není.

20
00:01:05,579 --> 00:01:06,580
László,

21
00:01:07,373 --> 00:01:10,626
jsi ten nejlínější upír,
kterého jsem bohužel potkal.

22
00:01:10,834 --> 00:01:11,835
Díky.
........