1
00:00:29,954 --> 00:00:33,500
ŠÍLENCI Z MANHATTANU

2
00:00:40,465 --> 00:00:44,344
Vím, že jste říkal, že mám zavolat v noci,
ale nebyl jsem sám.

3
00:00:45,178 --> 00:00:46,554
<i>Rozumím.</i>

4
00:00:46,638 --> 00:00:47,847
<i>Mám chvíli čas.</i>

5
00:00:49,516 --> 00:00:50,642
Jak je jí?

6
00:00:50,725 --> 00:00:53,228
V kontextu terapie
jde o velmi krátkou dobu.

7
00:00:53,686 --> 00:00:55,146
<i>Ale dělá pokroky?</i>

8
00:00:55,814 --> 00:00:58,358
<i>Není ještě úplně otevřená.</i>

9
00:00:58,650 --> 00:01:00,318
O čem s vámi mluví?

10
00:01:00,610 --> 00:01:03,613
Povětšinou ji užírá malicherná závist

11
00:01:03,696 --> 00:01:06,032
a je zmožená každodenními aktivitami.

12
00:01:06,241 --> 00:01:08,827
V podstatě jde o emoce dítěte.

13
00:01:10,870 --> 00:01:12,247
Nebyla vždycky taková.

14
00:01:12,580 --> 00:01:16,292
Tento typ úzkosti
je u žen v domácnosti vcelku běžný.

15
00:01:16,626 --> 00:01:20,547
<i>A nesmíme zapomenout, že smrt rodiče</i>
<i>je extrémně destabilizující.</i>

16
00:01:21,172 --> 00:01:22,257
Takže tím to je.

17
00:01:22,507 --> 00:01:24,425
<i>Rozhodně je to teprve začátek.</i>

18
00:01:24,509 --> 00:01:29,389
<i>Jak se víc otevírá, možná budeme moci</i>
<i>nahlédnout na</i> <i>hlubší problémy.</i>

19
00:01:29,806 --> 00:01:32,517
- Má i hlubší problémy?
- <i>Většinou to tak bývá.</i>

20
00:01:32,600 --> 00:01:35,311
Není to žádné převratné odhalení,
pane Drapere.

21
00:01:36,396 --> 00:01:37,939
Mám obavy.

22
00:01:38,982 --> 00:01:40,525
Samozřejmě, to my oba.

23
00:01:40,608 --> 00:01:43,528
Chce to čas a mluvit spolu.
To bych teď doporučil.

........