1
00:00:30,121 --> 00:00:33,666
ŠÍLENCI Z MANHATTANU

2
00:01:15,124 --> 00:01:16,876
Víte, jak moc jsem se modlila?

3
00:01:18,294 --> 00:01:20,505
Proč mě nechá tak trpět?

4
00:01:20,588 --> 00:01:22,507
Bůh vám dá dítě.

5
00:01:23,341 --> 00:01:24,926
Chci se na ní podívat.

6
00:01:37,981 --> 00:01:40,233
Takže jsi zabila další.

7
00:01:40,316 --> 00:01:42,652
A vy jste s tím neměl nic společnýho.

8
00:01:42,735 --> 00:01:44,487
Co kdybyste jí občas dal pokoj?

9
00:01:44,571 --> 00:01:46,239
Vypadni, babizno!

10
00:01:53,037 --> 00:01:55,290
Mám tu 85 a už jsem se zul.

11
00:01:56,583 --> 00:01:58,334
Nemáš kondom.

12
00:01:58,418 --> 00:02:02,881
Seženu ho, ale to bude stát další čtvrťák

13
00:02:02,964 --> 00:02:04,299
a víc peněz nemám.

14
00:02:06,926 --> 00:02:08,469
Jdi se umýt.

15
00:02:13,725 --> 00:02:15,351
Když mě dostaneš do potíží,

16
00:02:15,435 --> 00:02:18,855
odříznu ti péro a uškvařím ho na sádle.

17
00:02:19,731 --> 00:02:21,482
Odříznu mu péro...

18
00:02:24,777 --> 00:02:27,989
Odříznu mu péro a uškvařím ho na sádle.

19
00:02:28,740 --> 00:02:30,533
Copak to říkáte, holčičko?

20
00:02:31,743 --> 00:02:32,827
Je mi zima.

21
00:02:40,126 --> 00:02:41,544
Chcete si ho pochovat?

22
00:02:42,837 --> 00:02:46,257
Odříznu mu péro a uškvařím ho na sádle.

23
00:03:06,235 --> 00:03:08,988
Je půlnoc. Co chcete?

24
00:03:09,781 --> 00:03:11,866
Řekla jsem, že vám Bůh dá dítě.

25
00:03:16,037 --> 00:03:17,288
Čí je to?

........