1
00:00:39,564 --> 00:00:42,692
...pět, šest, sedm,
osm, devět, deset, jedenáct.

2
00:00:42,776 --> 00:00:44,611
Dva pro Campbellovi. Kde sedí?

3
00:00:44,694 --> 00:00:46,696
Je to kino,
nemají špatná místa.

4
00:00:46,780 --> 00:00:50,992
Cosgreovi a Joey,
Stan, Danny, 10 dolarů za kus.

5
00:00:51,076 --> 00:00:53,703
Proč musíme platit,
když jsou stejně zdarma?

6
00:00:53,787 --> 00:00:55,121
Nedělej Žida.

7
00:00:56,665 --> 00:00:59,959
Mluvíš tak i s kámoši v Hollywoodu?
Navíc, to ty jsi Žid,

8
00:01:00,043 --> 00:01:03,296
chceš od nás 30 dolarů za něco,
co jsi dostal zdarma.

9
00:01:03,380 --> 00:01:05,548
25 na Claye a knockout.

10
00:01:05,632 --> 00:01:06,800
Liston vyhraje.

11
00:01:06,883 --> 00:01:08,259
Cassius Clay se bojí.

12
00:01:08,343 --> 00:01:09,969
Čeho asi?

13
00:01:10,053 --> 00:01:12,472
Měl před minulým bojem zvýšený tep.

14
00:01:12,847 --> 00:01:14,099
To nic neznamená.

15
00:01:14,182 --> 00:01:15,600
Mně se to stává pořád,

16
00:01:15,684 --> 00:01:16,851
máme to v rodině.

17
00:01:17,060 --> 00:01:19,145
Liston má váhu a žádný knockout.

18
00:01:19,354 --> 00:01:20,397
Sonny je starý.

19
00:01:20,480 --> 00:01:21,815
Je zkušený.

20
00:01:21,898 --> 00:01:23,733
Done, mám tvůj lístek.

21
00:01:24,943 --> 00:01:26,152
Chceš si vsadit?

22
00:01:26,236 --> 00:01:27,529
Stanův holič je bere.

23
00:01:27,612 --> 00:01:29,531
Jo, komu fandíš?

24
00:01:29,614 --> 00:01:34,285
........