1
00:00:45,278 --> 00:00:46,321
Haló?

2
00:00:50,033 --> 00:00:53,703
Kvůli tobě si ještě musím zabalit,
abych stihla let v sedm.

3
00:00:59,334 --> 00:01:01,586
Můžeš mě přestat trápit, než odejdeš?

4
00:01:01,670 --> 00:01:02,921
Přestaň.

5
00:01:03,088 --> 00:01:07,217
V American Cancer byli z toho dopisu
nadšení a z tebe budou taky.

6
00:01:07,300 --> 00:01:09,552
A pak skončíš v práci,

7
00:01:09,636 --> 00:01:12,347
vezmeš děti do Kalifornie a užijete si to.

8
00:01:14,474 --> 00:01:16,685
Mám divný pocit.

9
00:01:21,356 --> 00:01:25,235
Možná nejde jen o práci.

10
00:01:27,529 --> 00:01:30,949
Třeba ten divný pocit zmizí,

11
00:01:31,032 --> 00:01:35,078
když minulost hodíš za hlavu.

12
00:01:37,038 --> 00:01:38,957
To se snadno řekne.

13
00:01:39,040 --> 00:01:42,877
Jasně, ale nemusíš na to být sám.

14
00:01:44,295 --> 00:01:46,506
Když ale něco z toho vyřešíš,

15
00:01:46,589 --> 00:01:49,551
všechno ti pak půjde líp.

16
00:01:49,634 --> 00:01:51,302
A pak se stane co?

17
00:01:51,386 --> 00:01:55,640
Pak se budeš muset snažit být
jako my ostatní.

18
00:02:09,487 --> 00:02:11,906
Zavolám v úterý, až se vrátíš.

19
00:02:18,455 --> 00:02:20,123
Budeš mi chybět.

20
00:02:41,978 --> 00:02:43,855
- Něco k odeslání?
- Pošta?

21
00:02:43,938 --> 00:02:47,233
Jen tohle.

22
00:02:47,317 --> 00:02:50,278
To není pošta. To je pro vás.

23
00:02:50,361 --> 00:02:53,823
Mezi partnery se mluví o tom,
že vás povýší

24
00:02:53,907 --> 00:02:56,075
na provozní ředitelku agentury.
........