1
00:00:30,155 --> 00:00:33,575
ŠÍLENCI Z MANHATTANU

2
00:00:45,462 --> 00:00:47,422
- Haló?
<i>- Omlouvám se za pozdní hovor.</i>

3
00:00:47,505 --> 00:00:49,632
<i>Nechtěl jste, abych volal do kanceláře,</i>

4
00:00:50,091 --> 00:00:51,926
<i>ale máme dobré zprávy.</i>

5
00:00:52,302 --> 00:00:55,346
Díky bohu.

6
00:00:55,847 --> 00:00:57,557
Jak jsem slíbil,

7
00:00:57,640 --> 00:00:59,184
vyjednávání je u konce.

8
00:00:59,267 --> 00:01:02,854
Stačí, abyste do čtvrtka
poslal 2 900 liber

9
00:01:02,937 --> 00:01:06,232
<i>a vše bude s finančním úřadem vyrovnáno.</i>

10
00:01:06,316 --> 00:01:07,609
Jak jste slíbil?

11
00:01:08,109 --> 00:01:11,237
Slíbil jste, že mě do téhle situace
nebudete zatahovat.

12
00:01:11,571 --> 00:01:13,448
Slíbil jsem, že nepůjdete do vězení.

13
00:01:14,199 --> 00:01:15,909
Čtvrtek...

14
00:01:15,992 --> 00:01:18,828
Jak mám do čtvrtka sehnat 8 000 dolarů?

15
00:01:18,912 --> 00:01:21,080
Je to nemožné. Vůbec jste mi nepomohl.

16
00:01:21,372 --> 00:01:25,001
Lane, pracujete pro cizí velmoc

17
00:01:25,084 --> 00:01:28,254
a výběrčí z emigrantů rádi dělají
odstrašující případy.

18
00:01:28,880 --> 00:01:31,466
<i>Líp to dopadnout ani nemohlo.</i>

19
00:01:32,050 --> 00:01:33,510
<i>Vezměte si tužku.</i>

20
00:01:33,927 --> 00:01:35,553
<i>Dám vám potřebné informace.</i>

21
00:01:43,144 --> 00:01:44,646
Co tady děláš?

22
00:01:44,729 --> 00:01:47,065
Něco pracovního. Jdi si lehnout.

23
00:01:47,524 --> 00:01:50,235
- Co hledáš?
- Okamžitě si běž lehnout.

24
00:01:58,326 --> 00:02:01,204
Scarlett, podržte to a stoupněte si tam.
........