1
00:00:39,322 --> 00:00:41,324
HALA

2
00:00:51,376 --> 00:00:54,295
<i>Je mi to fuk, Arnolde. Prostě jdi.</i>

3
00:00:55,130 --> 00:00:58,341
<i>Až budeš v Minnesotě,</i>
<i>řekni jim, jaký jsi</i> <i>frajer.</i>

4
00:00:58,425 --> 00:01:00,719
<i>Řekni jim, že nikoho neposloucháš,</i>

5
00:01:00,802 --> 00:01:03,012
<i>protože už jsi na všechno přišel.</i>

6
00:01:03,388 --> 00:01:06,099
„<i>Sylvie, tohle je naše budoucnost.</i>“

7
00:01:06,182 --> 00:01:09,185
<i>„Sylvie, cokoli budeš chtít. Sylvie...“</i>

8
00:01:09,269 --> 00:01:11,855
<i>Víš ty co, Arnie, já to nechci.</i>

9
00:01:13,231 --> 00:01:15,024
<i>Nemáš co říct?</i>

10
00:01:15,108 --> 00:01:16,860
<i>Nestaráš se o mě.</i>

11
00:01:16,943 --> 00:01:19,362
<i>Staráš se o sebe!</i>

12
00:01:19,446 --> 00:01:21,406
<i>Skvělý, běž!</i>

13
00:01:23,199 --> 00:01:25,326
<i>Nezapomeň si vzít nějaký peníze!</i>

14
00:01:38,131 --> 00:01:39,340
Tede.

15
00:01:40,967 --> 00:01:43,094
První den ve škole. Jsi nervózní?

16
00:01:43,678 --> 00:01:45,180
Co myslíš?

17
00:01:45,513 --> 00:01:47,599
Asi je hloupé se ptát,
ale víš, kam jdeš?

18
00:01:47,682 --> 00:01:48,975
Jdu za tebou.

19
00:01:50,894 --> 00:01:53,229
- Zdravím vespolek.
- Ahoj!

20
00:01:53,480 --> 00:01:56,232
Stan, Ginsberg, Ted Chaough.

21
00:01:57,525 --> 00:02:00,069
Tohle je Margie. Margie, Peggy.
Margie, Ted.

22
00:02:00,195 --> 00:02:01,780
Je fajn dát jménům tváře.

23
00:02:01,863 --> 00:02:04,824
Viděl jsem vás nedávno na obhlídce,
připadal jste mi vysoký.

24
00:02:04,908 --> 00:02:06,409
Ale měříte asi jako já.
........