1
00:00:18,853 --> 00:00:19,895
Thome.

2
00:00:32,825 --> 00:00:36,036
Nejhorší na tom je,
že neuvidíš, co jsi začala.

3
00:00:41,333 --> 00:00:43,335
Byla tak mladá, že?

4
00:00:46,130 --> 00:00:48,924
Měla celý život před sebou.

5
00:00:49,008 --> 00:00:51,761
Bože můj. Celý život.

6
00:00:53,929 --> 00:00:56,140
-Bože můj.
-Gretchen.

7
00:00:56,223 --> 00:00:57,433
Zavři ten kufr.

8
00:00:57,516 --> 00:00:59,435
-Moc se omlouvám.
-Zavři už ten kufr!

9
00:00:59,518 --> 00:01:02,104
Trosečnice

10
00:01:22,041 --> 00:01:24,376
-Slečna Kleinová, že?
-Dobrý den, ano.

11
00:01:24,460 --> 00:01:26,712
Mám na starosti příjem pacientů.

12
00:01:26,796 --> 00:01:29,298
-Jak se cítíte?
-Dobře, myslím.

13
00:01:29,381 --> 00:01:33,052
I když tu bliká světlo,
což je velmi nepříjemné.

14
00:01:37,848 --> 00:01:39,433
No, teď přestalo.

15
00:01:39,517 --> 00:01:41,393
Mimochodem nemám halucinace.

16
00:01:41,477 --> 00:01:45,523
Asi bych měla dávat pozor na to,
co říkám, než mi diagnostikujete kdovíco.

17
00:01:46,565 --> 00:01:51,445
Prý máte velmi silné úzkostné stavy.

18
00:01:51,529 --> 00:01:53,405
Ano. Většinou souvisejí s prací.

19
00:01:53,489 --> 00:01:55,074
Doprovází je sebepoškozování.

20
00:01:55,157 --> 00:01:56,784
Kdy to začalo?

21
00:01:56,867 --> 00:02:00,663
Asi před čtyřmi dny to vyvrcholilo,

22
00:02:00,746 --> 00:02:04,041
ale jsou mírné. Spíš takový nervový tik.

23
00:02:05,042 --> 00:02:06,794
Dobře. Takže, já...

24
........