1
00:00:14,389 --> 00:00:16,265
{\an8}Ne.

2
00:00:16,350 --> 00:00:18,352
{\an8}Ne!

3
00:00:19,019 --> 00:00:20,020
Sakra!

4
00:00:28,987 --> 00:00:30,572
Hej!

5
00:00:39,831 --> 00:00:42,417
- Co se děje, Chade?
- Děsnej průšvih.

6
00:00:42,918 --> 00:00:44,253
Máma bude tak naštvaná.

7
00:00:44,336 --> 00:00:48,048
- Nebo ještě hůř… zklamaná.
- Tak zlý to nebude.

8
00:00:48,131 --> 00:00:52,386
Zhluboka se nadechni a řekni mi to.
Zase jsi zamkl hosta v sauně?

9
00:00:53,178 --> 00:00:55,097
Ach bože. To si nemyslím.

10
00:00:55,180 --> 00:00:56,682
Ne. Tohle je horší.

11
00:00:56,765 --> 00:00:59,101
Zapomněl jsem udělat objednávku.

12
00:00:59,184 --> 00:01:02,563
A teď není v celým resortu žádný kafe.

13
00:01:08,527 --> 00:01:09,528
<i>A co?</i>

14
00:01:09,611 --> 00:01:14,575
- Co myslíš tím: „A co?“
- Co má být? Došlo kafe. No a co?

15
00:01:15,534 --> 00:01:21,540
Hugo, asi jsi moc mladý, abys to pochopil,
ale dospělí bez kafe nepřežijí.

16
00:01:22,249 --> 00:01:26,920
Je to jediná věc, co nás drží v chodu,
dokud nebude dost hodin na alkohol.

17
00:01:27,004 --> 00:01:31,175
Někdy po 14:00 si do kafe dávám
trochu brandy, abych vydržel do večera.

18
00:01:32,801 --> 00:01:33,969
Kéž by bylo 14:30.

19
00:01:34,720 --> 00:01:35,721
Je 15:15.

20
00:01:35,804 --> 00:01:36,805
Fakt?

21
00:01:37,514 --> 00:01:39,516
V tom případě…

22
00:01:49,860 --> 00:01:54,031
Luxusní hotely musí mít prvotřídní kávu.

23
00:01:54,740 --> 00:01:57,284
Je to jeden z tisíce detailů,

24
........