1
00:01:07,401 --> 00:01:09,403
{\an8}ZALOŽENO NA ROMÁNECH
ISAACA ASIMOVA

2
00:01:11,947 --> 00:01:16,994
Nadace

3
00:01:37,472 --> 00:01:41,602
Anthorův pás. Táta mi o něm vyprávěl.

4
00:01:42,978 --> 00:01:44,479
Copak by asi řekl teď?

5
00:01:56,200 --> 00:01:58,660
Věříš, že jsem na něčem takovým pracoval?

6
00:01:59,536 --> 00:02:01,955
Já vím, těžil jsi palladium.

7
00:02:02,039 --> 00:02:04,416
Vidím tu techniku a už mě bolí záda.

8
00:02:06,043 --> 00:02:08,878
Nechápu, že to tam je.
Tví lidi to tam nechali?

9
00:02:08,961 --> 00:02:12,090
Bez říšských technologií
ten průmysl prostě zkolaboval.

10
00:02:12,966 --> 00:02:17,137
Tehdy jsem začal létat dálkové trasy.
Začal jiný život.

11
00:02:22,309 --> 00:02:25,354
Jinými slovy
jsi svoje lidi prostě opustil.

12
00:02:25,437 --> 00:02:28,190
Bylo tam o jednoho míň,
kdo by bojoval o zbytky.

13
00:02:28,899 --> 00:02:30,567
<i>Přilétáme k cíli.</i>

14
00:02:42,120 --> 00:02:43,121
Nic tu není.

15
00:02:43,997 --> 00:02:45,958
Podívej se pořádně, strážkyně.

16
00:02:50,879 --> 00:02:52,631
<i>Invictus</i>?

17
00:02:57,094 --> 00:02:59,471
Svatý grál flotily císaře Taureliána.

18
00:02:59,555 --> 00:03:00,889
Ty ji znáš?

19
00:03:00,973 --> 00:03:05,227
Říká se, že v době své největší slávy
byla loď <i>Invictus</i> nejsilnější zbraní,

20
00:03:05,310 --> 00:03:07,271
jakou kdy Říše postavila.

21
00:03:07,354 --> 00:03:08,814
Ničitelka světů.

22
00:03:13,360 --> 00:03:16,613
Před 700 lety beze stopy zmizela.

23
00:03:16,697 --> 00:03:19,449
Nikdo nenašel trosky.
Nikdo nevolal o pomoc.

........