1
00:00:05,089 --> 00:00:07,091
TENTO PŘÍBĚH SE SICE ZAKLÁDÁ
NA SKUTEČNÝCH UDÁLOSTECH,

2
00:00:07,174 --> 00:00:10,720
NĚKTERÉ POSTAVY, UDÁLOSTI
A DIALOGY JSOU VŠAK SMYŠLENÉ.

3
00:00:10,886 --> 00:00:15,015
PŘÍPADNÁ PODOBNOST S ŽIVÝMI ČI ZESNULÝMI
OSOBAMI SLOUŽÍ DRAMATICKÝM ÚČELŮM.

4
00:01:01,103 --> 00:01:03,773
<i>Maradó!</i>

5
00:01:12,406 --> 00:01:17,036
<i>Diego!</i>

6
00:01:19,705 --> 00:01:23,501
<i>Maradó!</i>

7
00:01:36,472 --> 00:01:37,973
<i>Kde je můj Kudrnáč?</i>

8
00:02:10,381 --> 00:02:12,591
<i>Jsi nejlepší hráč na světě.</i>

9
00:02:14,718 --> 00:02:17,137
<i>Maradona není stroj na štěstí.</i>

10
00:02:17,263 --> 00:02:20,182
<i>-Zasloužil sis to, Kudrnáči.</i>
-Gól!

11
00:02:21,600 --> 00:02:22,601
<i>Bojím se.</i>

12
00:02:25,813 --> 00:02:28,274
<i>Chcípni a nech nás na pokoji!</i>

13
00:02:28,649 --> 00:02:31,735
<i>-Udělal jsi něco, cos neměl.</i>
<i>-Argentina!</i>

14
00:02:31,777 --> 00:02:33,279
<i>Určitě to zvládneš?</i>

15
00:02:33,362 --> 00:02:34,780
<i>Byl jsi s jinou?</i>

16
00:02:36,657 --> 00:02:40,870
<i>Diego!</i>

17
00:02:43,747 --> 00:02:46,292
<i>O Maradonovi rozhoduje jen Maradona.</i>

18
00:02:46,375 --> 00:02:47,877
<i>Kéž by mě pohltila země.</i>

19
00:02:48,335 --> 00:02:50,212
<i>Potřebujeme vyhrát!</i>

20
00:02:52,798 --> 00:02:53,799
<i>Neprohrajete.</i>

21
00:03:48,687 --> 00:03:51,231
MARADONA: POŽEHNANÝ SEN

22
00:03:51,315 --> 00:03:52,775
SLIB

23
00:04:10,793 --> 00:04:12,836
Gól!

24
00:04:14,880 --> 00:04:17,925
Výborně, hochu. Dnes ti to šlo. Odkud jsi?
........