1
00:00:05,005 --> 00:00:07,842
TENTO PŘÍBĚH SE SICE ZAKLÁDÁ
NA SKUTEČNÝCH UDÁLOSTECH,

2
00:00:07,925 --> 00:00:11,095
NĚKTERÉ POSTAVY, UDÁLOSTI
A DIALOGY JSOU VŠAK SMYŠLENÉ.

3
00:00:11,178 --> 00:00:14,974
PŘÍPADNÁ PODOBNOST S ŽIVÝMI ČI ZESNULÝMI
OSOBAMI SLOUŽÍ DRAMATICKÝM ÚČELŮM.

4
00:00:17,268 --> 00:00:19,603
<i>Vojsko je staré jako svět sám.</i>

5
00:00:20,271 --> 00:00:21,856
<i>Najdete ho v bibli,</i>

6
00:00:22,148 --> 00:00:26,193
<i>kde se píše o boji</i>
<i>nebeského vojska se zlem.</i>

7
00:00:26,485 --> 00:00:29,530
<i>Archanděl Michael a milosrdná Panna</i>

8
00:00:29,613 --> 00:00:34,285
<i>jsou mystické symboly vojska</i>
<i>v nejčistší podobě.</i>

9
00:00:34,910 --> 00:00:37,163
<i>Když nastoupíme vojenskou dráhu,</i>

10
00:00:37,246 --> 00:00:40,458
<i>nevolíme si jen povolání,</i>

11
00:00:40,541 --> 00:00:42,835
<i>ale trvale se stáváme...</i>

12
00:00:42,918 --> 00:00:43,919
Jedna?

13
00:00:44,336 --> 00:00:49,341
<i>...vtiskne osobnost na celý život.</i>

14
00:00:50,801 --> 00:00:52,470
<i>Carlos Pellegrini řekl:</i>

15
00:00:52,553 --> 00:00:56,599
<i>„Voják je ozbrojený.</i>
<i>Má privilegium nosit zbraň...“</i>

16
00:00:56,724 --> 00:00:58,225
Dnes půjdu s tebou.

17
00:00:58,309 --> 00:01:01,771
Už jsem ti řekla, že ne. Je to nebezpečné.

18
00:01:01,854 --> 00:01:03,147
Půjdu s tebou.

19
00:01:04,982 --> 00:01:08,944
Musíme jít my ženy,
protože myslí, že jsme neškodné.

20
00:01:09,028 --> 00:01:10,404
Podceňují nás.

21
00:02:48,335 --> 00:02:50,379
MARADONA: POŽEHNANÝ SEN

22
00:02:50,754 --> 00:02:52,339
DIKTÁT

23
00:03:01,974 --> 00:03:04,310
-Jezdí krásně.
-Jo.

........