1
00:00:06,416 --> 00:00:10,875
MINISÉRIE NETFLIX

2
00:00:12,041 --> 00:00:13,583
Povím vám příběh.

3
00:00:14,291 --> 00:00:16,416
V roce 1977

4
00:00:16,500 --> 00:00:19,000
se v jednom městečku ve Wisconsinu

5
00:00:19,666 --> 00:00:22,750
mladý pár dozvěděl, že se stanou rodiči.

6
00:00:23,666 --> 00:00:27,791
Jejich prvním dítětem byl zdravý
chlapeček, kterého pojmenovali Kyle.

7
00:00:28,791 --> 00:00:30,625
Krátce po Kyleově narození

8
00:00:30,708 --> 00:00:33,166
se ten pár rozhodl mít další děti.

9
00:00:33,250 --> 00:00:36,208
Nakonec se dočkali.

10
00:00:37,500 --> 00:00:40,666
<i>Po narození holčičky,</i>
<i>které dali jméno Devon,</i>

11
00:00:40,750 --> 00:00:42,958
<i>si zoufale přáli další dítě.</i>

12
00:00:43,541 --> 00:00:45,291
Ale bohužel

13
00:00:45,375 --> 00:00:48,791
se dozvěděli,
že mít další děti by bylo riziko.

14
00:00:49,375 --> 00:00:51,250
Tak se museli rozhodnout.

15
00:00:58,875 --> 00:01:00,791
Chtěli adoptovat chlapečka,

16
00:01:01,375 --> 00:01:03,833
který skvěle zapadne
mezi jejich syna Kylea

17
00:01:03,916 --> 00:01:05,666
a jejich dceru Devon.

18
00:01:05,750 --> 00:01:09,000
Ale ani teď to nevyšlo podle plánu.

19
00:01:09,958 --> 00:01:11,791
Bohužel vás musím informovat,

20
00:01:11,875 --> 00:01:15,000
že dítě, které jste si přáli,
už není volné k adopci.

21
00:01:19,958 --> 00:01:23,625
Je tu ale druhá možnost.

22
00:01:24,333 --> 00:01:28,083
Je pár dní starý a jmenuje se Colin.

23
00:01:29,333 --> 00:01:30,625
Vezmeme si ho.

24
00:01:30,708 --> 00:01:33,708
Říkám vám to, abyste pochopili jedno.
........