1
00:00:06,541 --> 00:00:10,333
MINISÉRIE NETFLIX

2
00:00:16,541 --> 00:00:18,083
Něco vám povím.

3
00:00:18,166 --> 00:00:22,000
V baseballu je staré rčení:
„Hrajte, jak se má.“

4
00:00:22,500 --> 00:00:26,500
Koučové to vštěpují hráčům
od tee-ballu po nejvyšší ligu.

5
00:00:27,250 --> 00:00:29,041
A Romare Bearden,

6
00:00:29,541 --> 00:00:32,916
během 30. let
jeden z nejlepších nadhazovačů světa,

7
00:00:33,416 --> 00:00:35,083
to dobře znal.

8
00:00:42,083 --> 00:00:46,666
<i>Aby si splnil sen</i>
<i>hrát za Philadelphia Athletics,</i>

9
00:00:48,375 --> 00:00:50,958
<i>musel hrát, jak se má.</i>

10
00:00:52,291 --> 00:00:54,250
<i>Ale co to přesně znamená?</i>

11
00:00:57,500 --> 00:01:01,250
<i>Tento hvězdný baseballista</i>
<i>nakonec dokázal,</i>

12
00:01:01,750 --> 00:01:05,916
<i>že to, jak začnete,</i>
<i>nemusí být to, jak skončíte.</i>

13
00:01:08,791 --> 00:01:10,750
SEZENÍ PRO BAREVNÉ VZADU

14
00:01:19,875 --> 00:01:23,208
<i>Jako kluk jsem hraní baseballu miloval.</i>

15
00:01:23,291 --> 00:01:25,916
<i>Podle spousty lidí mi šel ze všeho nejlíp.</i>

16
00:01:26,000 --> 00:01:27,125
<i>Asi mají pravdu.</i>

17
00:01:27,208 --> 00:01:28,041
TŘETÍ ROČNÍK
JARO

18
00:01:28,125 --> 00:01:31,125
<i>Tak proč se z Colina Kaepernicka,</i>
<i>quarterbacka NFL,</i>

19
00:01:31,208 --> 00:01:34,250
<i>nestal Colin Kaepernick,</i>
<i>nadhazovač Major League?</i>

20
00:01:42,583 --> 00:01:45,375
<i>Na střední jsem byl v jednom kuse nemocný.</i>

21
00:01:45,916 --> 00:01:50,208
<i>Rýma, chřipka.</i>
<i>Ať řádilo cokoliv, chytil jsem to.</i>

22
00:01:50,916 --> 00:01:54,750
<i>Ale nejhůř mi bylo na konci třeťáku.</i>

23
00:01:55,416 --> 00:01:57,166
........