1
00:00:06,000 --> 00:00:07,708
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,208 --> 00:00:09,916
PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY

3
00:00:15,333 --> 00:00:22,333
DESET MINUT PŘÍTOMNOSTI
A JEDNA MINUTA MINULOSTI

4
00:00:49,125 --> 00:00:50,208
<i>Chystám se</i>

5
00:00:51,625 --> 00:00:53,750
<i>ti připomenout,</i>

6
00:00:55,375 --> 00:00:57,416
<i>kým nechceš být,</i>

7
00:00:57,500 --> 00:00:59,416
<i>kým jsi neúmyslně,</i>

8
00:00:59,500 --> 00:01:02,333
<i>co už nemůžeš dělat.</i>

9
00:01:04,291 --> 00:01:05,458
<i>Chystám se</i>

10
00:01:06,833 --> 00:01:08,750
<i>ti připomenout,</i>

11
00:01:10,750 --> 00:01:12,666
<i>co už nikdy nebude,</i>

12
00:01:12,750 --> 00:01:14,500
<i>co už nikdy nebudeš mít</i>,

13
00:01:14,583 --> 00:01:17,416
<i>co už nikdy nebudeš mít znovu.</i>

14
00:01:19,541 --> 00:01:26,208
<i>Spát pod hvězdným a upřímným nebem,</i>

15
00:01:26,291 --> 00:01:29,833
<i>dám ti celý svět,</i>

16
00:01:30,375 --> 00:01:34,791
<i>buď mou jedinou, mou první.</i>

17
00:01:44,541 --> 00:01:45,458
Ahoj.

18
00:01:47,250 --> 00:01:48,083
Ahoj.

19
00:01:58,166 --> 00:01:59,000
Děkuji.

20
00:02:14,625 --> 00:02:15,875
Dlouho jsi tu nebyla.

21
00:02:22,291 --> 00:02:24,041
Od loňska, ne?

22
00:02:24,958 --> 00:02:25,791
Ano.

23
00:02:32,208 --> 00:02:33,583
Jsi unavená z cesty?

24
00:02:35,125 --> 00:02:36,416
Ani ne.

25
00:02:37,625 --> 00:02:39,291
Čekal jsem, že máš víc věcí.
........