1
00:00:06,000 --> 00:00:08,125
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,208 --> 00:00:09,916
PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY

3
00:00:15,333 --> 00:00:22,333
OSM MINUT PŘÍTOMNOSTI
A TŘI MINUTY MINULOSTI

4
00:00:32,375 --> 00:00:35,791
<i>Ahoj, Lino, jak se máš?</i>
<i>Slyšel jsem ty novinky. Gratuluju!</i>

5
00:00:35,875 --> 00:00:39,333
<i>Závidím ti, vždycky jsem chtěl</i>
<i>něco takového udělat.</i>

6
00:00:39,833 --> 00:00:42,541
<i>Můžeš mi o tom povědět víc,</i>
<i>až se uvidíme, jo?</i>

7
00:00:42,625 --> 00:00:43,625
<i>Tak fajn, měj se.</i>

8
00:01:21,833 --> 00:01:25,583
Takže tohle je pro 105 a 109.

9
00:01:25,666 --> 00:01:26,541
Dobře.

10
00:01:27,083 --> 00:01:29,708
- A postarej se o pacienta na 104.
- Fajn.

11
00:01:29,791 --> 00:01:31,958
- A pak na 103.
- 103.

12
00:01:32,041 --> 00:01:34,791
…musíš přidat jeden gram paracetamolu.

13
00:01:34,875 --> 00:01:35,916
Pro Paca?

14
00:01:36,000 --> 00:01:37,708
- Ano.
- Dobře.

15
00:01:37,791 --> 00:01:39,875
- Bezva.
- Perfektní.

16
00:01:39,958 --> 00:01:41,333
To by mělo být všechno.

17
00:01:45,166 --> 00:01:47,791
Emilia je naštvaná,
prý už tě skoro nevídá.

18
00:01:48,416 --> 00:01:49,666
To je od ní hezké.

19
00:01:50,333 --> 00:01:52,000
Budeš jí hodně chybět.

20
00:01:52,083 --> 00:01:53,333
Vlastně nám všem.

21
00:01:55,500 --> 00:01:56,666
Hej, Lino.

22
00:01:56,750 --> 00:01:57,583
Copak?

23
00:01:58,250 --> 00:01:59,083
Díky moc.
........