1
00:00:06,000 --> 00:00:08,125
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,208 --> 00:00:09,916
PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY

3
00:00:15,333 --> 00:00:22,333
ŠEST MINUT PŘÍTOMNOSTI
A PĚT MINUT MINULOSTI

4
00:00:25,375 --> 00:00:28,166
- Co to děláš, Pedro?
- Co jako? Nespadlo to.

5
00:00:28,250 --> 00:00:32,500
Vždycky to děláme stejně.
Raz, dva, tři a zvedneme to, zlato.

6
00:00:32,583 --> 00:00:33,416
Ahoj.

7
00:00:33,500 --> 00:00:34,666
- Ahoj.
- Čau!

8
00:00:34,750 --> 00:00:36,750
Všechno nejlepší!

9
00:00:36,833 --> 00:00:38,083
Děkuji.

10
00:00:38,750 --> 00:00:40,166
Jak vzrušující!

11
00:00:40,750 --> 00:00:42,208
- Čau, Pedro.
- Vše nej.

12
00:00:42,291 --> 00:00:43,125
Díky.

13
00:00:43,916 --> 00:00:45,000
Chcete pomoct?

14
00:00:45,083 --> 00:00:46,291
- Jo.
- Ano, jo…

15
00:00:47,125 --> 00:00:49,458
- Ano.
- Opatrně.

16
00:00:49,541 --> 00:00:50,375
Jasně.

17
00:00:50,458 --> 00:00:53,416
- Příbory?
- Bylo jich hodně a tys je zapomněl.

18
00:00:53,500 --> 00:00:54,458
To nevadí…

19
00:00:54,541 --> 00:00:55,375
Jak se máš?

20
00:00:55,458 --> 00:00:58,000
Dobře. Ochutnám to a uvidím, jaké to je.

21
00:00:58,083 --> 00:00:59,166
Vypadá to skvěle.

22
00:01:01,500 --> 00:01:02,583
Výborné.

23
00:01:02,666 --> 00:01:05,375
- Je v něm dost kouzel?
- Ať to Lina ochutná.
........