1
00:00:06,000 --> 00:00:07,708
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,208 --> 00:00:09,916
PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY

3
00:00:15,333 --> 00:00:22,333
TŘI MINUTY PŘÍTOMNOSTI
A OSM MINUT MINULOSTI

4
00:00:29,208 --> 00:00:30,041
Hej.

5
00:00:30,541 --> 00:00:31,375
Promiňte.

6
00:00:32,750 --> 00:00:34,083
Zavíráme.

7
00:00:34,166 --> 00:00:35,750
Promiň, Mavi. Už jdeme.

8
00:00:41,166 --> 00:00:42,875
Znáš jména všech zaměstnanců?

9
00:00:44,375 --> 00:00:47,208
Chodíme sem po práci už roky.

10
00:00:47,291 --> 00:00:48,416
Všichni kromě tebe.

11
00:00:49,583 --> 00:00:51,583
Vždycky máš něco lepšího na práci.

12
00:00:52,208 --> 00:00:53,166
Časy se mění.

13
00:00:57,666 --> 00:00:58,583
Jeden na cestu.

14
00:00:59,916 --> 00:01:00,750
Cestu kam?

15
00:01:01,708 --> 00:01:02,833
K tobě.

16
00:01:12,208 --> 00:01:13,041
Sakra.

17
00:01:13,541 --> 00:01:16,000
Když tě vidím v nemocnici v té uniformě…

18
00:01:16,666 --> 00:01:17,500
Sklapni.

19
00:01:29,375 --> 00:01:30,208
Ne.

20
00:01:32,958 --> 00:01:33,875
Ne.

21
00:01:33,958 --> 00:01:34,791
Lino, co je?

22
00:01:35,416 --> 00:01:37,208
Tohle není… Tak to nemá být.

23
00:01:37,833 --> 00:01:38,833
Jsi v pohodě?

24
00:01:38,916 --> 00:01:40,375
Musím jít, Julio.

25
00:01:42,000 --> 00:01:43,833
- Udělal jsem něco špatně?
........