1
00:01:50,319 --> 00:01:52,446
Keď točíte reláciu päťkrát do týždňa,

2
00:01:52,529 --> 00:01:55,824
52 týždňov ročne,
nie všetky diely budú dokonalé.

3
00:01:59,411 --> 00:02:00,871
Budú mať svoje muchy.

4
00:02:00,954 --> 00:02:02,956
Budú tam nedokonalosti.

5
00:02:03,040 --> 00:02:07,002
Tie muchy však musíte prijať.

6
00:02:07,085 --> 00:02:10,464
Chyby sa musia stať súčasťou relácie.

7
00:02:10,547 --> 00:02:12,216
Netreba to prežívať.

8
00:02:19,097 --> 00:02:21,934
Vidíte, ako ľudia prichádzajú.
Ako odchádzajú.

9
00:02:26,230 --> 00:02:29,816
A uvedomíte si,
akí sú všetci nahraditeľní.

10
00:02:37,824 --> 00:02:40,118
Bol som tam 15 rokov.

11
00:02:40,994 --> 00:02:45,874
Musel som predstierať,
že ma ohurujú štyria rôzni meteorológovia.

12
00:02:51,380 --> 00:02:56,093
A potom si uvedomíte,
že vy ste ten nahraditeľný.

13
00:03:00,681 --> 00:03:02,933
Zatiaľ sú opatrenia veľmi potrebné.

14
00:03:03,016 --> 00:03:09,147
Snažia sa nájsť rovnováhu,
medzi zastavením šírenia vírusu a...

15
00:03:09,231 --> 00:03:10,566
Bože.

16
00:03:10,649 --> 00:03:12,317
...v krajine, v časti sveta,

17
00:03:12,401 --> 00:03:14,820
ktorá sa doteraz nemusela
epidémiou zaoberať,

18
00:03:14,903 --> 00:03:18,574
- a zároveň nechcú vzbudzovať paniku...
- Je to armagedon.

19
00:03:18,657 --> 00:03:21,910
Všetci zomrieme. Neuveriteľné.

20
00:03:22,494 --> 00:03:24,788
- To áno.
- Koniec sveta.

21
00:03:25,372 --> 00:03:26,456
Bože.

22
00:03:29,126 --> 00:03:32,462
Mal by som ísť domov. Byť s deťmi.

23
00:03:34,256 --> 00:03:35,424
Kedy odchádzaš?
........