1
00:00:00,900 --> 00:00:04,840
Choď prvá, potom pôjdem.

2
00:00:04,840 --> 00:00:09,590
Prepáč, zvyčajne takýto nie je.

3
00:00:10,970 --> 00:00:15,020
Nevidela si náhodou jeho práce?

4
00:00:15,020 --> 00:00:16,530
Čo?

5
00:00:16,530 --> 00:00:19,390
Áno, kočku.

6
00:00:20,550 --> 00:00:23,060
Videla si len to?

7
00:00:23,060 --> 00:00:25,450
Jeho ostatné práce?

8
00:00:26,750 --> 00:00:28,950
Nie.

9
00:00:28,950 --> 00:00:32,370
Keď prídem do kancelárie,
dám ti Jung Wonovo portfólio.

10
00:00:32,370 --> 00:00:34,750
Prosím, neber to čo sa
dnes stalo osobne.

11
00:00:34,750 --> 00:00:36,530
Sa Ri.

12
00:00:38,220 --> 00:00:40,462
Mám pocit, že naše dnešné stretnutie

13
00:00:40,662 --> 00:00:43,340
sa stále mení na prácu,
je to trochu škoda.

14
00:00:43,340 --> 00:00:48,240
Dnes nechcem byť prezident,
ale niekto, kto ťa chce lepšie spoznať.

15
00:00:48,240 --> 00:00:52,720
Práca vonku a byť tvojim bežeckým
partnerom bola iba výhovorka.

16
00:01:01,330 --> 00:01:05,190
Myslíš si, že muž a žena
môžu byť len priatelia, Go Sa Ri?

17
00:01:07,840 --> 00:01:12,840
Titulky 29.10.2021
Andrea1717

18
00:01:13,040 --> 00:01:19,270
KOČKA

19
00:01:26,950 --> 00:01:28,930
Čo je to zrazu s tebou?

20
00:01:28,930 --> 00:01:30,620
Čo to bolo za správanie?

21
00:01:30,620 --> 00:01:32,660
Vieš, ako boli všetci zaskočení?

22
00:01:32,660 --> 00:01:36,070
- Bol to prezident mojej firmy.
- Presne.

23
00:01:38,560 --> 00:01:40,770
Prečo si ho priviedla?

........