1
00:01:18,537 --> 00:01:19,830
Spala si?

2
00:01:20,914 --> 00:01:21,999
Je ti niečo?

3
00:01:25,627 --> 00:01:26,753
Skúsila som ho zobudiť.

4
00:01:49,026 --> 00:01:50,027
Je studený.

5
00:02:02,080 --> 00:02:06,418
Povedz… Povedz pánovi Edwardsovi,
že nikto neprišiel.

6
00:02:07,002 --> 00:02:08,086
Už treba vstať?

7
00:02:08,169 --> 00:02:09,880
Čuráci budia celý svet, čo?

8
00:02:10,881 --> 00:02:12,090
Kriste.

9
00:02:12,174 --> 00:02:13,926
Snívalo sa mi, že som ležala v posteli.

10
00:02:14,009 --> 00:02:15,969
Hej, Alf podaj tašku.

11
00:02:16,053 --> 00:02:17,054
Vstávaj!

12
00:02:19,431 --> 00:02:20,766
Čo pán E?

13
00:02:21,433 --> 00:02:22,434
Je studený.

14
00:02:31,318 --> 00:02:34,238
- Hej. Chytaj.
- Som taká unavená.

15
00:02:35,447 --> 00:02:37,199
Musím si umyť zuby.

16
00:02:51,255 --> 00:02:52,673
Hej, je hore?

17
00:02:54,883 --> 00:02:57,135
- Je…
- Nevyzeral dobre…

18
00:02:57,219 --> 00:02:58,387
- Je…
- Zdravý?

19
00:02:58,470 --> 00:03:00,180
Potrebuje sanitku.

20
00:03:02,599 --> 00:03:03,725
Je…

21
00:03:03,809 --> 00:03:06,186
- Bratu, uzdravil sa?
- Pozri, volaj sanitku.

22
00:03:06,270 --> 00:03:07,354
Je mŕtvy.

23
00:03:12,776 --> 00:03:14,444
Pán Edwards je mŕtvy.

24
00:04:18,716 --> 00:04:22,638
Invázia
........