1
00:02:46,208 --> 00:02:48,125
- Dobrej, šéfe.
- Jak to jde?

2
00:02:48,208 --> 00:02:50,375
Dobrej. Nemohli jsme nic dělat.

3
00:02:50,458 --> 00:02:52,125
Skočte pro náhradní gumu.

4
00:02:52,208 --> 00:02:54,708
Snažili jsme se to uřídit, ale sjeli jsme.

5
00:02:54,791 --> 00:02:58,208
Naštěstí nás zastavilo křoví,
jinak bychom se svalili dolů.

6
00:02:59,333 --> 00:03:00,666
Všichni ven.

7
00:03:00,750 --> 00:03:04,000
V tom vedru píchli. Sjeli ze silnice.

8
00:03:04,083 --> 00:03:06,666
- A vězni?
- Jeden z nejvyšší ostrahy.

9
00:03:06,750 --> 00:03:08,416
Je tam už tři hodiny?

10
00:03:08,500 --> 00:03:11,291
Co byste čekal?
Naše zodpovědnost to není.

11
00:03:22,416 --> 00:03:23,500
Tak pojď.

12
00:03:23,583 --> 00:03:25,208
Pomozte nám tlačit.

13
00:03:25,291 --> 00:03:26,666
- A on?
- Ať vystoupí.

14
00:03:26,750 --> 00:03:29,583
- Převážíme ho.
- Uvnitř ho nechat nemůžete.

15
00:03:29,666 --> 00:03:31,750
Mám rýmu. Radši tu zůstanu.

16
00:03:31,833 --> 00:03:33,625
Připoutejte ho k tomu druhýmu.

17
00:03:33,708 --> 00:03:35,625
Já bych tu radši zůstal!

18
00:03:35,708 --> 00:03:37,833
Jak chcete. Ale skončím v nemocnici.

19
00:03:39,583 --> 00:03:41,416
Ticho.

20
00:03:52,250 --> 00:03:53,625
- Kdo je to?
- Chlap.

21
00:03:53,708 --> 00:03:54,625
Nekecej.

22
00:03:54,708 --> 00:03:56,166
Sklapni.

23
00:03:56,958 --> 00:03:57,875
Jsi v pohodě?

24
........