1
00:00:01,168 --> 00:00:03,086
<i>V předchozích dílech jste viděli…</i>

2
00:00:03,586 --> 00:00:04,588
Haló?

3
00:00:04,671 --> 00:00:05,923
Jak dlouho jsem spala?

4
00:00:06,006 --> 00:00:09,051
<i>Třicet čtyři let a 223 dní.</i>

5
00:00:09,134 --> 00:00:14,681
Život nebude vždy váš, ale teď váš je.

6
00:00:16,099 --> 00:00:18,435
Nadace má vědomosti, které my nemáme.

7
00:00:18,519 --> 00:00:20,646
Potřebujeme pár vašich lidí.

8
00:00:20,729 --> 00:00:23,649
Phara chce bitevní loď.
Je to první Seldonova krize.

9
00:00:23,732 --> 00:00:25,275
Kde je tvůj táta? Kde je Abbas?

10
00:00:26,985 --> 00:00:29,112
Mami, je mi to moc líto. Já se snažila.

11
00:01:39,497 --> 00:01:41,499
{\an8}ZALOŽENO NA ROMÁNECH
ISAACA ASIMOVA

12
00:01:44,043 --> 00:01:49,090
Nadace

13
00:02:09,568 --> 00:02:13,698
Anthorův pás. Táta mi o něm vyprávěl.

14
00:02:15,074 --> 00:02:16,575
Copak by asi řekl teď?

15
00:02:28,296 --> 00:02:30,756
Věříš, že jsem na něčem takovým pracoval?

16
00:02:31,632 --> 00:02:34,051
Já vím, těžil jsi palladium.

17
00:02:34,135 --> 00:02:36,512
Vidím tu techniku a už mě bolí záda.

18
00:02:38,139 --> 00:02:40,974
Nechápu, že to tam je.
Tví lidi to tam nechali?

19
00:02:41,057 --> 00:02:44,186
Bez říšských technologií
ten průmysl prostě zkolaboval.

20
00:02:45,062 --> 00:02:49,233
Tehdy jsem začal létat dálkové trasy.
Začal jiný život.

21
00:02:54,405 --> 00:02:57,450
Jinými slovy
jsi svoje lidi prostě opustil.

22
00:02:57,533 --> 00:03:00,286
Bylo tam o jednoho míň,
kdo by bojoval o zbytky.

23
00:03:00,995 --> 00:03:02,663
<i>Přilétáme k cíli.</i>

24
........