1
00:00:00,080 --> 00:00:02,422
<i>- Morgan Jones?
- V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,444 --> 00:00:05,222
- Odkud znáte to jméno?
- Victor nám o tobě řekl všechno.

3
00:00:05,240 --> 00:00:08,044
- Victor žije? <i>- Vzdal jsem se
svý rodiny, abych ho dostal.</i>

4
00:00:08,080 --> 00:00:11,155
Nedovolím, aby teď dokončil to,
o co mu jde. Poznáváš mě, Teddy?

5
00:00:11,177 --> 00:00:16,377
Napovím ti. Naposledy jsi mě slyšel
u soudu, kde jsem svědčil proti tobě.

6
00:00:16,422 --> 00:00:19,600
Tehdy jsi mě nedokázal zabít,
teď to už rozhodně nestihneš.

7
00:00:19,666 --> 00:00:22,777
Jdi od ní dál, Teddy.
Nechci ti ublížit.

8
00:00:37,150 --> 00:00:39,555
25. DEN
340 DNÍ DO OTEVŘENÍ

9
00:01:47,866 --> 00:01:49,600
Je tam někdo?

10
00:01:49,977 --> 00:01:51,466
Kdokoliv?

11
00:02:06,511 --> 00:02:08,111
Ach jo.

12
00:02:11,711 --> 00:02:13,311
Další za náma.

13
00:02:14,044 --> 00:02:16,620
26. DEN
339 DNÍ DO OTEVŘENÍ

14
00:02:17,066 --> 00:02:20,088
- Dobrou noc, Johne.
- Dobrou, June.

15
00:02:37,844 --> 00:02:41,088
To jsme zase my.
John Francis Dorie V.

16
00:02:41,111 --> 00:02:44,466
a má snacha June Dorieová.

17
00:02:44,688 --> 00:02:48,666
Jsme sice pod zemí,
ale ještě stále žijem.

18
00:02:48,930 --> 00:02:54,400
Máme tu ranec jídla.
Neznám sice naši přesnou polohu,

19
00:02:54,530 --> 00:02:57,466
ale nemůžem bejt daleko
od galvestonský pláže.

20
00:02:57,488 --> 00:03:01,000
- Pořádně se předtím nadechněte.
- Nech mě bejt, jo?

21
00:03:01,622 --> 00:03:03,444
Vůbec mě nešetříš.

22
........