1
00:00:22,416 --> 00:00:26,125
RESTAUROVANÁ KOPIE

2
00:00:38,000 --> 00:00:42,666
BĚHEM RESTAUROVÁNÍ TOHOTO FILMU

3
00:00:42,750 --> 00:00:45,875
NEBYLO MOŽNÉ NĚKTERÉ VADY ODSTRANIT

4
00:00:45,958 --> 00:00:49,708
S OHLEDEM NA STAV ORIGINÁLNÍ KOPIE

5
00:01:37,125 --> 00:01:41,291
{\an8}OD MANŽELKY

6
00:01:53,958 --> 00:01:56,416
<i>Ten nebožtík je François.</i>

7
00:01:57,250 --> 00:01:59,000
<i>Nemůžu to pochopit.</i>

8
00:01:59,791 --> 00:02:01,791
<i>Stalo se to tak náhle.</i>

9
00:02:03,125 --> 00:02:05,000
<i>Nemůžu tomu uvěřit.</i>

10
00:02:06,083 --> 00:02:07,833
<i>François, mrtvý.</i>

11
00:02:09,125 --> 00:02:13,500
<i>François, kterému bylo pořád horko.</i>

12
00:02:18,416 --> 00:02:21,125
Angele, nezavírejte okna.

13
00:02:23,708 --> 00:02:25,833
Pánovi je s topením horko.

14
00:02:25,916 --> 00:02:27,000
Ano, paní.

15
00:02:32,541 --> 00:02:35,125
Večeře bude v devět. Dřív nepřijde.

16
00:02:35,208 --> 00:02:38,041
- Dobře, paní.
- Děkuji. Jdu na oběd.

17
00:02:50,083 --> 00:02:52,875
- Haló?
<i>- Haló, Marie. Tady Varesco.</i>

18
00:02:52,958 --> 00:02:56,791
Poznala jsem vás po hlase.
Odkdy mi říkáte křestním?

19
00:02:56,875 --> 00:02:59,666
<i>- Volám kvůli Dupontovi.</i>
- Na oběd nebyl doma.

20
00:02:59,750 --> 00:03:00,833
Je v kanceláři.

21
00:03:00,916 --> 00:03:03,416
<i>Mám naspěch. Musím vás okamžitě vidět.</i>

22
00:03:03,500 --> 00:03:05,416
- Mě?
<i>- Ano, vás.</i>

23
00:03:05,500 --> 00:03:08,375
<i>Jsem v autě kousek od vás. Vyzvednu vás.</i>

24
00:03:08,458 --> 00:03:09,500
A kam pojedeme?
........