1
00:03:24,000 --> 00:03:26,583
- Chci spát s tebou.
- Ne.

2
00:03:26,666 --> 00:03:30,166
- Jen tentokrát, mami.
- To říkáš pokaždé.

3
00:03:30,250 --> 00:03:33,500
- Moc místa nezaberu.
- Tak zůstaň.

4
00:03:33,583 --> 00:03:35,666
A zítra spíš ve své posteli.

5
00:03:56,208 --> 00:03:58,458
Je sedm hodin. Čas vstávat, ty moje zvíře.

6
00:04:08,458 --> 00:04:10,958
Je sedm hodin. čas vstávat, zlato.

7
00:04:50,375 --> 00:04:52,000
Dobře, všichni vstávat!

8
00:04:52,083 --> 00:04:55,333
<i>Viděli jste ho?</i>

9
00:04:55,416 --> 00:04:58,958
<i>Toho mužíčka?</i>

10
00:04:59,041 --> 00:05:03,041
<i>Viděli jste ho? Toho mužíčka?</i>

11
00:05:03,125 --> 00:05:05,458
- Aimé, vstávej.
- Ne.

12
00:05:06,041 --> 00:05:07,958
- No tak, vstávej.
- Proč?

13
00:05:08,041 --> 00:05:09,916
- Máš školu.
- Co je mi po ní?

14
00:05:10,583 --> 00:05:13,375
- To by stačilo.
- Nemám tam co dělat.

15
00:05:13,458 --> 00:05:14,708
Neštvi mě.

16
00:05:14,791 --> 00:05:17,041
<i>Je tu Santa Klaus</i>

17
00:05:17,125 --> 00:05:20,458
<i>Přichází komínem, přichází z nebe</i>

18
00:05:20,541 --> 00:05:22,125
<i>Přináší nám…</i>

19
00:05:22,208 --> 00:05:24,041
Désiré, Félicité, vstávejte.

20
00:05:24,125 --> 00:05:27,041
<i>Má plný pytel</i>

21
00:05:28,750 --> 00:05:31,875
<i>Přináší nám hračky</i>

22
00:05:31,958 --> 00:05:35,500
<i>Má plný pytel hraček pro kluky a holky</i>

23
00:05:44,416 --> 00:05:45,416
Ahoj.

24
........