1
00:00:01,040 --> 00:00:03,240
Čo tu robíš?

2
00:00:04,780 --> 00:00:09,210
Zjedla si ten červený žen šen?
Poslala som ti ho po Woo Sangovi.

3
00:00:09,210 --> 00:00:12,170
Pre niekoho ako si ty, je dobrý.

4
00:00:13,470 --> 00:00:15,020
Mama...

5
00:00:15,020 --> 00:00:17,200
Teraz máš obednú pauzu, že?

6
00:00:17,200 --> 00:00:19,520
Dá sa tu niekde najesť?

7
00:00:20,350 --> 00:00:23,360
Woo Sang toľko schudol...

8
00:00:24,360 --> 00:00:27,170
Ty ješ dobre ako zvyčajne, že?

9
00:00:29,380 --> 00:00:31,600
Nie, ďakujem.

10
00:00:32,880 --> 00:00:34,450
Môžeme ísť do obchodu?

11
00:00:34,450 --> 00:00:37,300
Kúpim ti peknú tašku.

12
00:00:37,300 --> 00:00:41,670
- Svokra... - Postarám sa o zálohu
za váš byt, tak sa vráť.

13
00:00:41,670 --> 00:00:43,660
Woo Sang a...

14
00:00:43,660 --> 00:00:47,250
Budeme žiť všetci spoločne v Kórei.

15
00:00:49,490 --> 00:00:52,250
Ja sa nad ním nesnažím vyhrať.

16
00:00:52,250 --> 00:00:57,080
Sa Ri... Woo Sang
nemá ani súrodencov.

17
00:00:57,080 --> 00:01:00,010
Všetko čo tvoj svokor vlastní,
bude neskôr vaše.

18
00:01:00,010 --> 00:01:02,000
Nebudeš ľutovať, ak o to prídeš?

19
00:01:02,880 --> 00:01:05,580
Ja nič také nepotrebujem.

20
00:01:06,240 --> 00:01:08,740
Nebuď tvrdohlavá a vráť sa.

21
00:01:08,740 --> 00:01:10,930
Postaraj sa aj o dokumenty.

22
00:01:15,260 --> 00:01:16,970
Ale ja nechcem.

23
00:01:19,010 --> 00:01:22,970
KOČKA

24
00:01:23,020 --> 00:01:27,220
Titulky 30.10.2021
Andrea1717
........