1
00:00:12,638 --> 00:00:14,306
LETOVISKO LAS COLINAS

2
00:00:14,389 --> 00:00:16,265
Ach. Nie, nie, nie.

3
00:00:16,350 --> 00:00:18,352
Nie, nie, nie!

4
00:00:19,019 --> 00:00:20,020
Doriti!

5
00:00:28,987 --> 00:00:30,572
Hej!

6
00:00:39,831 --> 00:00:42,417
- Čo sa stalo, Chad?
- Zbabral som to. Poriadne.

7
00:00:42,918 --> 00:00:44,253
Mama bude veľmi naštvaná.

8
00:00:44,336 --> 00:00:46,964
Alebo horšie… sklamaná.

9
00:00:47,047 --> 00:00:48,048
Také zlé to nebude.

10
00:00:48,131 --> 00:00:50,092
Zhlboka sa nadýchni
a povedz, čo sa deje.

11
00:00:50,175 --> 00:00:52,386
Zasa si hosťa zamkol v saune?

12
00:00:53,178 --> 00:00:55,097
Ach, Bože. Ne… nezdá sa mi.

13
00:00:55,180 --> 00:00:56,682
Nie, nie. Toto je horšie.

14
00:00:56,765 --> 00:00:59,101
Mama povedala, nech ju objednám.
Úplne som zabudol.

15
00:00:59,184 --> 00:01:02,563
A teraz celé letovisko nemá kávu.

16
00:01:08,527 --> 00:01:09,528
A čo?

17
00:01:09,611 --> 00:01:11,488
Ako to myslíš,
„A čo“?

18
00:01:11,572 --> 00:01:14,575
O čo akože ide?
Nemali ste kávu. No a?

19
00:01:15,534 --> 00:01:17,911
Hugo, možno si príliš mladý,
aby si to pochopil,

20
00:01:17,995 --> 00:01:21,540
ale pre dospelých je káva životom.

21
00:01:22,249 --> 00:01:24,168
Jediná vec, ktorá nám dodáva energiu,

22
00:01:24,251 --> 00:01:26,920
kým je pokročilá hodina dňa
a môžeme začať s alkoholom.

23
00:01:27,004 --> 00:01:29,131
Rád si do kávy dávam trochu brandy

24
........