1
00:00:03,959 --> 00:00:07,087
Admirál, snažíte sa povedať tejto komisii,
že to bol BOH....

2
00:00:07,162 --> 00:00:09,926
kto prevzal kontrolu
nad projektom "Kvantový skok"?

3
00:00:09,998 --> 00:00:13,798
To je záver ku ktorému sme
doktor Beckett a ja došli po tom

4
00:00:13,869 --> 00:00:17,999
čo sme vylúčili všetky možné
vedecké postupy.

5
00:00:18,073 --> 00:00:20,837
Je to boh čo sa píše s malým
či s veľkým "B"?

6
00:00:20,909 --> 00:00:25,903
<i>Chápem to tak, že B.O.H. je nejaká
vojenská skratka ktorú nepoznám.</i>

7
00:00:25,981 --> 00:00:28,609
Nie, senátor.

8
00:00:28,683 --> 00:00:32,016
Mal som na mysli.....
<i>... jeho.</i>

9
00:00:32,087 --> 00:00:35,318
- Alebo ju.
- Dúfam, že máte pravdu senátorka.

10
00:00:35,390 --> 00:00:40,555
A ten Boh s veľkým "B,"
či už muž, alebo žena,

11
00:00:40,629 --> 00:00:43,154
posiela doktora Becketta,

12
00:00:43,231 --> 00:00:48,191
aby cestoval naprieč časom,
a využíva ho k tomu,

13
00:00:48,270 --> 00:00:51,330
aby napravil veci čo sa kedysi pokazili.

14
00:00:51,406 --> 00:00:54,705
Áno pane.
<i>Udali ste tu aj nejaké príklady.</i>

15
00:00:54,776 --> 00:00:58,769
Zachránil život pilotovi
a jeho nenarodenému dieťaťu.

16
00:00:58,847 --> 00:01:02,339
<i>Pomohol reholným sestrám
postaviť kaplnku.</i>

17
00:01:02,417 --> 00:01:07,150
<i>Bol nápomocný pri
napredovaní malého mesta.</i>

18
00:01:07,222 --> 00:01:12,524
Chválihodné veci, ale nič
čo by zmenilo beh dejín.

19
00:01:12,594 --> 00:01:16,121
Boli to dôležité veci pre tých,
ktorých sa to priamo dotklo.

20
00:01:16,198 --> 00:01:18,860
<i>Admirál, ide o to,</i>

21
00:01:18,934 --> 00:01:21,494
že doktor Beckett nijako neovplyvnil

........