1
00:00:05,500 --> 00:00:08,416
{\an8}PLOVDIV
10. ČERVENCE 1994

2
00:00:28,250 --> 00:00:31,666
<i>Lechkov dostává míč a… gól!</i>

3
00:00:32,458 --> 00:00:39,250
<i>Během tří minut zasadil náš tým</i>
<i>takovou neuvěřitelnou ránu.</i>

4
00:00:39,333 --> 00:00:41,791
Nechte to tam. Vím, jak to funguje.

5
00:00:42,583 --> 00:00:45,666
<i>Teď je čas to německému týmu oplatit.</i>

6
00:00:47,041 --> 00:00:51,583
<i>Uvidíme, jak se vyvine</i>
<i>posledních 20 minut zápasu.</i>

7
00:00:51,666 --> 00:00:53,000
<i>A znovu…</i>

8
00:01:07,041 --> 00:01:08,916
<i>Tyhle minuty budou nejtěžší…</i>

9
00:01:09,541 --> 00:01:11,208
Lauro!

10
00:01:11,291 --> 00:01:12,791
Lauro!

11
00:01:14,666 --> 00:01:16,500
- Ahoj!
- Vedeme dva jedna.

12
00:01:16,583 --> 00:01:19,166
Táta radostí převrhl stůl.

13
00:01:19,250 --> 00:01:22,625
- Jedeme na kopec.
- Skvělý.

14
00:01:22,708 --> 00:01:25,333
Jedeme, kluci. Už zase koktá.

15
00:01:25,416 --> 00:01:28,583
- Čau, Lauro.
- Čau, kluci.

16
00:01:35,500 --> 00:01:36,500
Nech ho, Špeku.

17
00:01:37,083 --> 00:01:40,708
Chtěl jsem ti to říct,
ale dohodli jsme se na poslední chvíli.

18
00:01:41,500 --> 00:01:42,875
Můžu se přidat?

19
00:01:43,750 --> 00:01:47,416
Přijedeme pozdě. Možná na semifinále,
když se tam dostaneme.

20
00:01:56,250 --> 00:01:58,333
Můj brácha ho měl v Maďarsku.

21
00:01:59,208 --> 00:02:00,791
Prý byl skvělej.

22
00:02:03,500 --> 00:02:06,125
Tuhle nicku jsi měl nechat doma.

23
00:02:06,208 --> 00:02:08,208
Je to ale můj bratranec.

........