1
00:00:29,641 --> 00:00:31,262
Jsme tu sami?

2
00:00:31,342 --> 00:00:32,942
Ano, pane.

3
00:00:34,246 --> 00:00:36,814
V oblasti nejsou žádní Američané, pane.

4
00:00:40,018 --> 00:00:41,652
Spusťte program.

5
00:00:48,693 --> 00:00:51,529
Tak spusťte ten program,
doktorko Leeová.

6
00:00:52,330 --> 00:00:53,698
Ano, kapitáne.

7
00:01:33,071 --> 00:01:34,808
Satelity vyřadily

8
00:01:34,888 --> 00:01:36,927
veškerou komunikaci Američanů

9
00:01:37,007 --> 00:01:38,843
během několika sekund.

10
00:01:39,010 --> 00:01:41,987
Díky naší práci se už nic neutají,

11
00:01:42,267 --> 00:01:44,036
doktorko Leeová.

12
00:01:44,316 --> 00:01:46,638
Nebojte se, doktorko Leeová.

13
00:01:46,718 --> 00:01:48,886
Tady nás Američané nenajdou.

14
00:02:03,801 --> 00:02:05,804
Kapitáne! Něco do nás vrazilo!

15
00:02:07,272 --> 00:02:09,374
Nějaká loď? Američané?

16
00:02:09,741 --> 00:02:11,663
To těžko...

17
00:02:11,743 --> 00:02:13,679
Tohle je asi... něco živého.

18
00:02:23,154 --> 00:02:25,382
Vysílám nouzový signál, kapitáne.

19
00:02:25,462 --> 00:02:28,069
Ne... Zařízení na téhle lodi

20
00:02:28,149 --> 00:02:30,195
může rozpoutat válku.

21
00:03:31,935 --> 00:03:36,435
MEGALODON SE PROBOUZÍ

22
00:03:40,549 --> 00:03:44,549
přeložil graves9

23
00:04:46,764 --> 00:04:49,801
Pěkně s váma zametli, veliteli.
Jen co je pravda.

24
00:04:49,967 --> 00:04:51,656
<i>Zvoral jsem to, kapitáne.</i>

25
00:04:51,736 --> 00:04:53,458
........