1
00:01:21,303 --> 00:01:22,603
Ó můj bože!

2
00:01:25,214 --> 00:01:26,966
KUŘTE CIGARETY EL TORO

3
00:01:42,468 --> 00:01:43,173
Paní Taylorová!

4
00:01:43,928 --> 00:01:46,294
Paní Taylorová! Paní Taylorová!

5
00:01:47,670 --> 00:01:50,199
- Byla jsem sledována.
- Opravdu, slečno Flintová, znovu?

6
00:01:50,492 --> 00:01:52,964
Od charity až ke
dveřím mužského domu.

7
00:01:53,485 --> 00:01:54,620
Jak hrozné. Jak hrozné.

8
00:01:54,892 --> 00:01:57,203
Myslím,
že to byl takový tmavý muž.

9
00:01:57,491 --> 00:01:58,962
S divokým pohledem v očích.

10
00:01:59,127 --> 00:02:01,520
Je divné,
že ji nenapadla celá tlupa,

11
00:02:01,992 --> 00:02:03,764
když vidím, jak se obléká.

12
00:02:04,124 --> 00:02:07,648
- No, to si vyprošuji.
- Pane Boldini, to je neslušné.

13
00:02:08,392 --> 00:02:10,005
Nevšímejte si pana Boldiniho, drahá.

14
00:02:10,203 --> 00:02:13,525
Nemyslí to vážně. Posaďte se
a snězte večeři, než vystydne.

15
00:02:15,123 --> 00:02:16,922
- Pane Salmone.
- Sedněte si.

16
00:02:20,092 --> 00:02:21,154
Děkuji.

17
00:02:26,826 --> 00:02:28,025
Svatý bože.

18
00:02:28,403 --> 00:02:30,842
Podívejte se na Fanta.
Není úžasný?

19
00:02:31,301 --> 00:02:35,518
Fanto mi vždy přišel jako
docela přijatelný poskok.

20
00:02:35,826 --> 00:02:37,801
- Docela přijatelný.
- Co je to poskok?

21
00:02:38,304 --> 00:02:40,332
Básnický obrat, paní Taylorová.

22
00:02:40,667 --> 00:02:42,972
- Paní Taylorová.
- Loro!

23
........