1
00:00:31,729 --> 00:00:33,104
Nancy, jste v pořádku?

2
00:00:36,409 --> 00:00:37,745
Jo.

3
00:00:38,721 --> 00:00:40,833
Promiňte, jsem jen dost unavená.

4
00:00:41,511 --> 00:00:43,346
Kdybyste nebyla, měla bych obavy.

5
00:00:43,379 --> 00:00:47,890
Včera jste se setkala se sériovým vrahem
tváří v tvář a celou noc vypovídala.

6
00:00:47,953 --> 00:00:52,751
- Říkali, že se mnou chcete mluvit.
- Pořád myslím na to, co mi Trott řekl.

7
00:00:53,273 --> 00:00:55,413
<i>Jsem součástí něčeho většího.</i>

8
00:00:56,359 --> 00:00:58,212
<i>Tomu nikdy neporozumíte.</i>

9
00:00:58,535 --> 00:01:01,786
"Jsem součástí něčeho většího".
Musí to něco znamenat.

10
00:01:01,824 --> 00:01:03,877
Nedovolte, aby se vám dostal do hlavy.

11
00:01:03,908 --> 00:01:07,760
Poslala jste vraha za mříže.
Dokázala jste něco mimořádného.

12
00:01:09,165 --> 00:01:10,487
Dobře.

13
00:01:15,299 --> 00:01:19,474
Doufala jsem,
že se spojím s agentem Parkem?

14
00:01:20,193 --> 00:01:22,818
Pořád je v Portlandu,
vyřizuje papíry k převozu.

15
00:01:25,040 --> 00:01:26,368
Děkuji.

16
00:01:27,079 --> 00:01:30,001
Ano, je to problém. Velký problém.

17
00:01:30,240 --> 00:01:31,561
Podívejte se na tohle.

18
00:01:31,717 --> 00:01:35,516
Jak mají mí zákazníci
jíst u stolu s tím kolem?

19
00:01:36,000 --> 00:01:39,003
Je to hrozný pohled
a každou minutu mě to stojí peníze.

20
00:01:39,028 --> 00:01:44,097
A vím, že to má něco společného s tím
cosi pro mládež naproti přes ulici.

21
00:01:44,133 --> 00:01:46,406
Znám majitele Centra pro mládež.

22
00:01:46,691 --> 00:01:49,599
A jako komunitní spojka
si s ním můžu promluvit o tom,

23
00:01:49,628 --> 00:01:51,695
........