1
00:00:00,975 --> 00:00:05,170
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Budeš mu muset lhát o tom,</i>

2
00:00:05,210 --> 00:00:08,520
<i>- co víš.</i>
- Něco víš a neřeklas mi to.

3
00:00:08,570 --> 00:00:11,390
- Počkej. Co říkala? Ne, ne!
- Udělala něco Felixovi a Iris?

4
00:00:11,460 --> 00:00:14,660
- Mohl bys mi prosím věřit, tati?
- Kdyby republika zničila Omahu,

5
00:00:14,720 --> 00:00:18,060
- moje máma by o tom věděla.
Řekla by mi to. - Lže ti.

6
00:00:18,100 --> 00:00:21,350
To znamená, že republika
doopravdy... Všechno to mění.

7
00:00:21,380 --> 00:00:25,120
- Co je se Silasem? - Je naživu
na jedné redukční základně

8
00:00:25,170 --> 00:00:27,790
<i>- nedaleko odsud.</i>
- Pokud je tam, kde říkala,

9
00:00:27,840 --> 00:00:30,280
možná vím,
jak dostat všechny ven.

10
00:01:23,650 --> 00:01:26,960
Opravdu si myslíš, že to vyjde?

11
00:01:27,120 --> 00:01:30,210
- Ano. Co ty?
- Jo.

12
00:01:31,650 --> 00:01:35,850
Jak je na tom Hope?
Nic jsi mi o ní neřekla.

13
00:01:35,920 --> 00:01:38,190
Má se dobře.

14
00:01:38,560 --> 00:01:41,300
Zítra touto dobou se jí
na to můžeš zeptat sám.

15
00:01:54,190 --> 00:01:56,470
Už tam budeme, ne?

16
00:01:58,050 --> 00:02:00,070
Mělo by to být za tímto kopcem.

17
00:02:17,670 --> 00:02:20,940
Kvůli té hudbě se to tu
jimi bude brzy jen hemžit.

18
00:02:23,920 --> 00:02:26,340
Musíme vymyslet,
jak odsud pak zmizíme.

19
00:02:34,410 --> 00:02:37,740
Zůstanu tady a využiju to koryto,
aby to tu bylo průchozí.

20
00:02:37,760 --> 00:02:41,830
- Vy ostatní pokračujte v cestě.
- Sám to tu nezvládneš, jasný?

21
00:02:41,850 --> 00:02:44,720
Tak tu vy dva zůstaňte,
zatímco my budeme pokračovat.
........