1
00:01:49,120 --> 00:01:51,360
Evi de Schrijverová, 16 let.

2
00:01:51,440 --> 00:01:53,280
Její zmizení je znepokojivé.

3
00:01:53,360 --> 00:01:55,920
Jsou čtyři ráno, Waltere. Někde paří.

4
00:01:56,000 --> 00:01:59,120
Možná, ale mám své zkušenosti.
Raději to prověříme.

5
00:02:00,800 --> 00:02:03,120
Dobrý večer. Nick Bulens, Walter Sibelius.

6
00:02:03,200 --> 00:02:05,560
- Pátrací oddělení.
- Konečně.

7
00:02:07,800 --> 00:02:10,639
U večeře nebylo Evi dobře.

8
00:02:11,640 --> 00:02:13,160
Šla k sobě do pokoje.

9
00:02:13,240 --> 00:02:16,440
Šel jsem se za ní podívat, ale byla pryč.

10
00:02:18,800 --> 00:02:19,800
Okno dokořán.

11
00:02:19,880 --> 00:02:22,760
Vaše dcera se vyplížila oknem,
aby šla do klubu?

12
00:02:22,840 --> 00:02:25,320
Tam jsem ji našel, ano.

13
00:02:26,240 --> 00:02:29,160
Ale než jsem ji odtáhnul,
přišel ke mně nějaký hrubián,

14
00:02:29,240 --> 00:02:31,760
praštil mě a odtáhl Evi ven.

15
00:02:34,000 --> 00:02:36,840
Třeba to byl její přítel.

16
00:02:36,920 --> 00:02:39,440
Asi se bojí vrátit domů,
když jste ji přistihl.

17
00:02:39,520 --> 00:02:44,440
Ten magor není její kluk.
To individuum jsem nikdy neviděl.

18
00:02:48,840 --> 00:02:50,840
Většinou nečekám, ale myslím si…

19
00:02:50,920 --> 00:02:54,600
Na nic se čekat nebude.
Okamžitě začnete Evi hledat.

20
00:02:58,200 --> 00:03:01,680
Bratr pracuje
u vyšetřujícího soudce Willemse.

21
00:03:01,760 --> 00:03:02,800
Hendriku, prosím.

22
00:03:03,920 --> 00:03:08,080
Evi má potíže. Jsem si tím jistá.

23
00:03:08,680 --> 00:03:11,040
Nebyla ve své kůži, než odešla od stolu.

........