1
00:00:08,500 --> 00:00:13,625
UDÁLOSTI V TOMTO PŘÍBĚHU
JSOU SICE SMYŠLENÉ…

2
00:00:15,250 --> 00:00:16,833
TITO.

3
00:00:16,917 --> 00:00:18,333
LIDÉ.

4
00:00:18,417 --> 00:00:22,708
VŠAK EXISTOVALI.

5
00:00:38,375 --> 00:00:39,667
U stolu ne, synku.

6
00:00:40,708 --> 00:00:41,542
No tak.

7
00:00:54,292 --> 00:00:55,458
Nejdřív požehnání.

8
00:00:55,958 --> 00:00:56,958
Však to víš.

9
00:00:59,875 --> 00:01:04,792
Otče, shromáždili jsme se v tvém jménu
u tohoto společného jídla.

10
00:01:05,667 --> 00:01:08,667
Požehnej nám tento pokrm, Pane.

11
00:01:09,167 --> 00:01:12,167
Požehnej naše srdce a činy,

12
00:01:12,250 --> 00:01:15,958
abychom kráčeli tvou cestou…

13
00:01:18,750 --> 00:01:20,208
Kdo to může být?

14
00:01:21,458 --> 00:01:22,792
To netuším.

15
00:01:50,708 --> 00:01:51,833
Ne.

16
00:02:46,875 --> 00:02:48,625
Nech mou rodinu na pokoji.

17
00:02:57,250 --> 00:02:58,333
Theodore.

18
00:03:01,333 --> 00:03:02,375
To nic.

19
00:03:07,500 --> 00:03:08,667
To nic.

20
00:03:20,333 --> 00:03:21,958
Je z toho vynech.

21
00:03:23,917 --> 00:03:26,125
Máš spor se mnou.

22
00:03:28,417 --> 00:03:31,875
Půjdeme ven, projdeme se

23
00:03:32,833 --> 00:03:35,250
a vyřídíme svou záležitost.

24
00:03:40,083 --> 00:03:41,875
- Prosím.
- Ne.

25
........